Direkt till innehållet

Uppdatering bristsituation GLP1-analoger

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat att det kan komma att uppstå periodvisa återkommande bristsituationer för de subkutana GLP1-analogerna Ozempic (semaglutid), Trulicity (dulaglutid) och Victoza (liraglutid). Situationen med osäker tillgång på subkutana GLP1-analoger ser ut att kunna fortsätta under större delen av 2023.

Under perioden med återkommande restsituationer och begränsad tillgång på subkutana GLP1-analoger rekommenderar Läkemedelskommittén Halland följande:

 • Avstå från nyinsättning av subkutan GLP1-analog, se rubriken Behandlingsalternativ nedan.
 • Avstå från att förskriva Ozempic på annan indikation än diabetes typ 2 (den indikation som Ozempic är godkänd för). Vid begränsad tillgång på en läkemedelsgrupp behöver användningen prioriteras på medicinska grunder. På indikation viktminskning finns i dagsläget GLP1-analog i form av läkemedlet Saxenda, men kan dock också periodvis vara restnoterad.
 • Patienter som drabbas av restsituationen för GLP1-analog får bytas till annan diabetesbehandling tills situationen har stabiliserats, se rubriken Behandlingsalternativ nedan.
 • Avstå från förskrivning av annan styrka eller annat fabrikat av subkutan GLP1-analog till patienter som drabbas av restsituationen.

 

Behandlingsalternativ

På grund av den osäkra tillgången för GLP1-analoger (både vad gäller substanser och olika styrkor av en substans) kan det bli svårt att upprätthålla en behandling som går att utvärdera. Därtill ökar risken för missförstånd och feldosering. Därför är Läkemedelskommittén Hallands rekommendation att patienter som drabbas av restsituationen på ett eller annat sätt bör bytas över till annan diabetesbehandling tills situationen har stabiliserats. Rekommenderade alternativ till behandling med subkutan GLP1-analog:

 • Peroral GLP1-analog i form av tablett Rybelsus.
 • SGLT2-hämmare.
 • DPP-4-hämmare i form av tablett sitagliptin.

Se kapitel Diabetes, Antidiabetika i Terapirekommendationer Halland för information om de olika behandlingsalternativen. Observera att GLP1-behandling som inte resulterar i en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/l bör sättas ut.

Det har även tagits fram en nationell behandlingsrekommendation vid restsituation för GLP1-analoger av den nationella arbetsgruppen (NAG) Glukossänkande läkemedel diabetes typ 2:

Ren HbA1c-sänkning:

GLP1-behandling som inte resulterar i en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/l bör sättas ut. Byte kan behöva ske, i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare.

Högriskpatienter:

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och/eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4 hämmaren Onglyza användas.

Tablett Rybelsus (semaglutid) har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet på grund av dålig biotillgänglighet. Intas dagligen på fastande mage, 30 minuter före frukost och övriga läkemedel. Väljer man ändå att förskriva detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter 2 månaders behandling.

Restsituationens längd

För närvarande anges följande för när restsituationerna preliminärt beräknas vara lösta:

Ozempic

 • Ozempic 0,25 mg är tillgänglig.
 • Ozempic 0,5 mg är tillgänglig i nuläget men restsituation förväntas uppstå under december månad och beräknas preliminärt åter i mitten av februari 2024.
 • Ozempic 1 mg beräknas preliminärt åter i mitten av januari 2024.

Parallellimporterade förpackningar kan finnas tillgängliga. Vissa parallellimporterade förpackningar av Ozempic som kan finnas tillgängliga under restperioden ingår inte i läkemedelsförmånerna. Patienterna kan då erbjudas att köpa dessa till fullpris på apoteket.

Trulicity

 • Trulicity 0,75 mg beräknas preliminärt åter i början av december.
 • Trulicity 1,5 mg är tillgänglig.
 • Trulicity 3 mg beräknas preliminärt åter i vid årsskiftet 2023/2024.
 • Trulicity 4,5 mg beräknas preliminärt åter i vid årsskiftet 2023/2024.

Parallellimporterade förpackningar kan finnas tillgängliga. Företaget som tillhandahåller Trulicity avråder dock tills vidare från nyinsättning av läkemedlet.

Victoza

 • Victoza beräknas preliminärt åter i början av april 2024. Parallellimporterade förpackningar kan finnas tillgängliga.

 

Se även Läkemedelsverkets uppdaterade säkerhetsnyhet: Ozempic (semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna: bristsituation.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-01-19, uppdaterad 2023-11-20 med avseende på restsituationernas längd

Publicerad: 2023-01-19

Senast ändrad: