Direkt till innehållet

Uppdateringen av DRG-grupperare i VAS är framflyttad

Uppdatering till 2020 års DRG-grupperare som var planerad till 2/3 flyttas fram i veckan, återkommer med nytt datum inom kort

​Därefter startas omgrupperingen av 2020 års vårdkontakter (besök/vårdtillfällen). Omgrupperingen beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

Publicerad: 2020-03-02

Senast ändrad: