Direkt till innehållet

Utbildning om nya riktlinjer för röntgenremittenter

2018 kom en ny lag på strålsäkerhetsområdet som innebär att även andra professioner än läkare och tandläkare kan skriva röntgenremisser. Nu finns en webbutbildning om strålning och röntgentekniker. 

Den nya lagen innebär också att patienter ska informeras om risker och fördelar med att genomgå en röntgenundersökning.

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer också krav på att remittenter ska ha tillgång till ett beslutsstöd för att säkerställa att den undersökning man remitterar till är berättigad.

Region Halland har tagit fram en webbutbildning som innehåller grunderna om strålning och röntgentekniker. I utbildningen ingår även information om alla krav som en röntgenremittent behöver känna till och förhålla sig till.

Webbutbildningen är frivillig för läkare och tandläkare och obligatorisk för övriga personalgrupper som får delegation på att skriva röntgenremiss.

Utbildningen finns på kompetensportalen (LUVIT) och heter Strålskydd och berättigandebedömning för röntgenremittent.

 

Kontakt: Elin Cederkrantz

 

Publicerad: 2020-12-07

Senast ändrad: