Direkt till innehållet

Utökad användning av munskydd

Nu rekommenderas användning av munskydd för så kallad ”source control” vid all vård och omsorg där avstånd till patient inte kan hållas.

All vård och omsorg kräver att personalen är frisk och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt samt att fysiskt avstånd, så långt möjligt, upprätthålls.

Som en extra patientsäkerhetsåtgärd för att minska risken att personal smittar patienter (s.k. source control) rekommenderas användning av munskydd av vård- och omsorgspersonal där avstånd till patient inte kan hållas. I de fall där användning av munskydd inte bedöms möjlig kan visir användas.  Tidigare har detta endast rekommenderats vid ansiktsnära vård och omsorg av äldre patienter eller patient som tillhör riskgrupp för allvarlig covid-19 sjukdom, men nu vidgas alltså rekommendationen att gälla vid all nära kontakt med patienter. Se rutin Basala Hygienrutiner och klädregler

Publicerad: 2020-12-17

Senast ändrad: