Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Region Halland arbetar med att förbereda inför en kommande vaccination mot covid-19. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning, ekonomi och planering för utförande. Eftersom så mycket är oklart arbetar vi med flera olika scenarier för att kunna anpassa vaccinationsarbetet i Halland till förutsättningarna i takt med att dessa blir klarare. Vi samarbetar också inom SKR med regioner och kommuner för att dra vinster av varandras erfarenheter.

Folkhälsomyndigheten har definierat målgrupper och prioriteringsordning för vaccination mot covid-19, den ser ut så här:

  1. 70 år och äldre samt riskgrupper
  2. Hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal
  3. Resterande i befolkningen från 18 år och äldre.

Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas första leveransen finnas tillgänglig från och med mitten av januari 2012, det är en nulägesprognos. De initiala leveranserna bedöms komma i begränsad mängd, vilket sannolikt kommer att kräva en prioritering inom de prioriterade grupperna när vaccinet ska erbjudas. Nuvarande bedömningar gör det sannolikt att våren 2021 främst kommer att kunna erbjuda vaccin till 70 år och äldre, riskgrupper och hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal. Vaccinationer mot covid-19 beräknas pågå under hela 2021 för att kunna nå alla målgrupper. Det bör poängteras att där finns en osäkerhetsfaktor angående när vaccin kommer att finnas tillgängligt och i vilken mängd.

Publicerad: 2020-11-18

Senast ändrad: