Direkt till innehållet

Vaccinationsutbildningar covid-19

Vaccineringen mot covid-19 i Halland startar den 27 december och kommer sedan att fortsätta att erbjudas under hela våren. Under de kommande veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla samarbetet med kommunerna och samtidigt noggrant dra lärdomar av den pågående vaccinationen för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt när vi ökar vaccinationstakten. På detta sätt räknar vi med att kunna vaccinera många, både snabbt och med hög patientsäkerhet under hela våren.

För att kunna genomföra den stora vaccinationsinsatsen har det nu tagits fram flera utbildningar som ska svara upp mot det utbildningsbehov som finns. Utbildningarna vänder sig både till medarbetare inom Region Halland men även i kommunerna.

De fyra utbildningarna som erbjuds i samband med vaccinering mot covid-19 är:

Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot covid-19

Målgrupp: Alla vårdgivare i Halland som kommer vara involverade i genomförandet av vaccinationen mot covid-19
Genomförs den 11/1 kl 13.00-14.00 via teams och kommer även att spelas i för att kunna ses efteråt.

Länk inom Region Hallands nätverk:
Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot Covid-19 (luvit.se)

Länk utanför Region Halland nätverk:
Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot Covid-19 (luvit.se)

Mitt Vaccin

För dig som dig som ska ordinera, vaccinera och dokumentera vaccin mot covid-19 eller administrera systemet.
Målgrupp; Läkare, Sjuksköterskor med och utan ordinationsrätt samt administratörer.
Består både av e-learning och utbildningstillfällen live via länk.

Länk inom Region Hallands nätverk:
MittVaccin

Länk utanför Region Halland nätverk:
MittVaccin

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor

Målgrupp: Allmänsjuksköterskor som arbetar i verksamheter där vaccination ska ske. Genomförs den 12/1 13-16.30 och 13/1 kl 13-16.30

Länk inom Region Hallands nätverk:
Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Länk utanför Region Halland nätverk:
Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Att ge uppdrag om ordinationsrätt för vaccination

Målgrupp: Verksamhetschefer vid enheter som deltar i vaccination
Genomförs genom inspelat teamsmöte, kan ses när man önskar.

Länk inom Region Hallands nätverk:
Att ge uppdrag om ordinationsrätt för vaccination (luvit.se)

Länk utanför Region Hallands nätverk:
Att ge uppdrag om ordinationsrätt för vaccination

Publicerad: 2020-12-23

Senast ändrad: