Direkt till innehållet

VAS e-arkiv – ny version idag

​Idag 22 november driftsätts en ny version av VAS e-arkiv mellan klockan 12–13.

I den nya versionen har e-arkivet PDL-anpassats vilket innebär att man inte längre kan ta del av information på mer än en vårdenhet i taget.

PDL-anpassning

  • Behörigheten i VAS styr vilka vårdenheter som syns under ”Mina vårdenheter”
  • Övriga vårdenheters dokumentation syns under ”Andra vårdenheter” och kan låsas upp vårdenhet per vårdenhet. Upplåsning kräver patientens samtycke eller att posten nödöppnas.

Övriga förändringar

  • Sökning på fritext kan göras för avställd journal för den vårdenhet man valt.
  • E-arkivfönstret kan justeras så att det blir större

För ytterligare information se användarmanual VAS – E-arkiv

Publicerad: 2022-11-22

Senast ändrad: