Direkt till innehållet

Information om kvarstående fel i JO1 i leveransen VAS 33.0

I kväll onsdag 5/12, levereras VAS 33.0 och som tidigare meddelats finns det kvarvarande fel i leveransen. Det har dock uppkommit ytterligare ett problem i JO1. Se bifogat dokument för alternativa work arounds.

Tacksam om denna information sprids till samtliga användare som dokumenterar i JO1!

Problemen har uppkommit efter ett fel rättats, avseende felaktiga radbryt i texteditorn för sökord i journalanteckning. Det felaktiga radbrytet uppstod när ett sökord finns sparat och användaren tar upp sökordet igen. Felet har funnits i VAS under en längre tid och bedömdes kunna innebära risk för att dokumentation inte kunde läsas på ett korrekt sätt.
För att lösa problemet tvingades man ändra typsnitt  – där varje bokstav tar lika stort utrymme. På så vis kan VAS beräkna radbryt bättre och de felaktiga radbryten kommer därmed inte uppstå.

Felen kommer att rättas i leverans VAS 35.0 (marsleverans 2019)

Kvarstående fel i leveransen av VAS 33.0
Kontakt: Gröndal Anette RGS VS IT VÅRD

 

Publicerad: 2018-12-05

Senast ändrad: