Direkt till innehållet

Viktigt! Större kraft kan krävas för att aktivera adrenalinpennan Emerade

Emerade är förstahandsval för adrenalinpennor enligt Läkemedelskommittén Halland och är den vanligaste pennan hos både halländska patienter och i vårdenheternas akututrustning. Det är därför viktigt att känna till att ett mindre konstruktionsfel för tillfället kan försvåra aktiveringsprocessen och att det kan krävas större kraft för aktivering.

Ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och försvåra aktiveringsprocessen verkar vara orsaken till att adrenalinpennan i vissa fall inte fungerar som normalt utan kräver större kraft för aktivering.

Uppgifter gör gällande att < 1 % av alla pennor påverkas. Det kan finnas en risk att vissa pennor inte aktiveras även efter försök med högre aktiveringskraft.

  • Om Emerade adrenalinpenna inte aktiveras vid första försöket ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot injektionsstället.
  • Patienten bör alltid bära med sig två adrenalinpennor om den första inte skulle aktiveras

Emerade är fortsatt förstahandsval i Halland.

För de patienter som känner sig osäkra kan annan adrenalinpenna förskrivas, i första hand Jext som finns att tillgå på marknaden. Epipen har leveransproblem och är restnoterat på de flesta apotek.

Om en annan penna än normalt förskrivs är det viktigt att försäkra sig om att patient och/eller anhöriga är väl införstådda med hur denna fungerar.

Emerade med korrigerat konstruktionsfel beräknas komma före sommaren 2020.

Publicerad: 2019-12-27

Senast ändrad: