Direkt till innehållet

FoU-dagen

En glödlampa med gula, turkosa, rosa mönster och symboler runt omkring.

FoU-dagen 2023

INSTÄLLD - OBS! Tidigare planerad FoU-dagen våren 2023 är inställd!

 

FoU-dagen 2022 

I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen.

Årets tema: God och Nära Vård - vägen från beslut till verkstad

Här finner du programmet för FoU-dagen 2022!

Film från förmiddagens program på FoU-dagen

Film från eftermiddagens program på FoU-dagen

Filmer från förmiddagens föreläsningar på FoU-dagen:

Nära vård - varför, vad och hur?

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård (avdelningen för vård och omsorg), SKR

Tillsammans - ett samskapande i gränslandet mellan planeringsfrossa och kaosmossa.

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings län

Nära vård i Halland.

Jakob Alström, verksamhetschef RK, Region Halland och Pernilla Wallerstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg RK, Region Halland, samt Gerda Jalmarsson, Varbergs kommun

Filmer från eftermiddagens föreläsningar på FoU-dagen:

Lokala nämnders kunskapsunderlag om Tillit.

Malin Andrén, processledare och Sophia Croona, Social hållbarhet, RK, Region Halland

Vuxenhabiliteringens basprogram för patienter med autism.

Gertrud Lillieroth, leg.arbetsterapeut, teamsamordnare, Habiliteringen Varberg, ADH och Klas Hendberg, leg.arbetsterapeut, Habiliteringen Falkenberg och Varberg, ADH

Prehospital akutsjukvård - psykiatri.

Roger Orlinge, verksamhetsutvecklare, PSH

Hypertoniscreening - tidig upptäckt av högt blodtryck via tandvården.

Helen Andersson, verksamhetscontroller, stab VO1 HS och doktorand vid Göteborgs universitet

Kan AI förbättra diagnostiken på akutmottagningen?

Ellen Tolestam Heyman, ST-läkare, HS och doktorand vid Lunds universitet

OBDIPHY (OBesity DIgi-PHYsical care study) - effekter av digifysisk vård riktad till familjer med barn och ungdomar som har obesitas.

Terese Torstenssoon, dietist, Barn- och ungdomsmottagningen HS och doktorand

Främja god sömn och hälsa för barn med ADHD - en sömnintervention med tyngdtäcke.

Maria Lönn, arbetsterapeut, PSH och doktorand vid Halmstad Högskola

FoU-dagen 2021

Tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning!

Här nedan finner du program och filmerna från FoU-dagen den 22 april. Filmerna är uppdelade i kapitel så du kan välja vilken föreläsning du önskar se.

Program för FoU-dagen 2021!

Film från förmiddagens föreläsningar på FoU-dagen

Film från eftermiddagens föreläsningar på FoU-dagen

 

Inspelade föreläsningar som inte fick plats inom tidsramen för live-sändningen av FoU-dagen 2021:

Att förutsäga psykiatrisk diagnos med hjälp av AI 
Jan Johansson, Psykiatrin, FoU 

Tarmflora hos barn  
Josefine Roswall, Barn- och ungdomskliniken HS  

Barn-centrerad perioperativ vård 
Carina Sjöberg, FoU 

Sublinguala varicer- tecken på hjärt-kärlsjukdom 
Lennart Hedström, Närsjukvården (Folktandvården)

Geomapping
Ulf Strömberg, FoU

 

 

Senast ändrad: