Direkt till innehållet

Diagnos- och åtgärdskodning primärvård

För att kunna följa tillgänglighet inom primärvård kopplat till den nya vårdgarantilagen ska samtlig legitimerad personal inom primärvården diagnos- och åtgärdskoda. Diagnos- och åtgärdskoder ska registreras i DR16 i VAS på den vårdkontakt det avser. För att stödja och underlätta för verksamheterna har det tagits fram ”lathundar” för kodning till varje yrkeskategori.

Lathundar

Kodning Arbetsterapeut

Kodning Fysioterapeut

Kodning Sjuksköterska

Kodning Kurator och Psykolog

Kodning BVC Psykolog

Yttre orsak till skada - NSVH

Diagnoskodning i primärvården - anvisningar

ICD-10-baslista för läkare primärvården

Senast ändrad: