Direkt till innehållet

Diagnos- och åtgärdskodning primärvård

För att kunna följa tillgänglighet inom primärvård kopplat till den nya vårdgarantilagen ska samtlig legitimerad personal inom primärvården diagnos- och åtgärdskoda. Diagnos- och åtgärdskoder ska registreras i DR16 i VAS på den vårdkontakt det avser. För att stödja och underlätta för verksamheterna har det tagits fram ”lathundar” för kodning till varje yrkeskategori.

Lathundar

Kodning Arbetsterapeuter (2023)

Kodning Fysioterapeuter (2023)

Kodning Sjuksköterskor (2023)

Kodning Kuratorer Psykologer (2023)

Kodning BVC Psykologer (2023)

Yttre orsak till skada - NSVH

Diagnoskodning i primärvården - anvisningar

ICD-10 baslista - primärvården (2023)

 

Senast ändrad: