Direkt till innehållet

Aktuellt om vaccineringen mot covid-19

Nu pågår vaccinationen av personer i fas 1. När innevarande vecka är slut ska totalt 10.700 personer i fas 1 vaccinerats. Vecka 6 har alla personer som bor på äldreboende och velat vaccinera sig, blivit färdigvaccinerade med dos 1 och 2. Samtidigt har alla med kommunal hemsjukvård fått sin första dos och under vecka 9 ska de ha fått även andra dosen. Vi har hittills fått 16900 doser till Halland. I den takt vi håller, kommer vi vara nere på ett omsättningslager om 700 doser v 7. Det antalet ser vi är rimligt att ha för att stötta vid eventuella fördröjningar i leveranser, så att invånare som bokat tid inte behöver boka om.

Vaccination för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära (inklusive tandvården)

Om tillgången till vaccin är begränsad, kommer inte alla i fas 2 att kunna erbjudas vaccination samtidigt. De som kommer vara först ut är enligt plan de äldre av gruppen 70+. Personalen inom Region Halland vaccineras i egna verksamheten (Hallands sjukhus sköter sina, vårdcentralerna sina). Enheter på Hallands sjukhus som inte själva kan vaccinera, tas om hand av andra enheter inom Hallands sjukhus. Vårdnära personal inom tandvården räknas till fas 2. Tandvårdens personal, inklusive privat tandvård, kommer att boka in sig via 1177.se/Halland och vaccinationen sker på vårdcentralerna. Information om när det är aktuellt hittas på intranätet, regionhalland.se, vårdgivarwebben samt 1177.se/Halland

Planeringen för vaccination av invånare i fas fyra allt tydligare

När det är dags för invånare mellan 18 – 69 år som inte tillhör någon riskgrupp, att erbjudas vaccination mot covid-19 kommer det att finnas olika möjligheter att få sin vaccination. I flera kommuner behöver större centralt belägna lokaler komplettera vårdcentralerna. Invånare i Halland kommer att kunna boka tid för att vaccinera sig både på vårdcentralerna och i dessa lokaler, det gäller i Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Falkenberg. Planeringen är längst framskriden i Kungsbacka där det är klart att Tingbergshallen kommer att användas för vaccinering i fas 4.
I Falkenberg, Varberg och Halmstad finns redan alternativ för lokaler som nu utreds. Enligt nuvarande planering kommer fas 4 att påbörjas runt vecka 14.

Utbildning ”Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor” – fler datum erbjuds

Nu finns det ytterligare två tillfällen att gå utbildningen i ”Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor”. Datumen för dessa är den 17/2 och den 23/2. På sidan Vaccinationsutbildningar covid-19 finns mer information och länk till anmälning.

Publicerad: 2021-01-27

Senast ändrad: