Direkt till innehållet

Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Nu är det klart att Region Halland tillsammans med Sussa samverkans övriga tre optionsregioner tecknat avtal med Cambio om nytt vårdinformationsstöd. Det innebär att samtliga nio regioner inom Sussa samverkan nu har avtal med Cambio.

Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för hälso- och sjukvården, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg med möjlighet till större patientdelaktighet.

– Vi ser väldigt positivt på att vi nu har tecknat avtal vilket innebär att vi nu fullt ut är delaktiga i arbetet tillsammans med leverantören och kan vara med och påverka utformningen av vårt nya vårdinformationsstöd, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström.

– Det är oerhört glädjande att optionsregionerna tar det här steget tidigare än beräknat. Vi samverkar för att det ska bli så bra som möjligt i våra regioner och under pandemin och den extraordinära tid vi är inne i nu ser vi stora fördelar med att vi gör det här tillsammans. Vi vill ge våra invånare i regionerna och medarbetare i hälso- och sjukvården ett modernt och framtidssäkert system där nationella mål som e-hälsa 2025 är en del, säger Per Johansson, ordförande Sussa samverkan.

I januari 2016 beslutade de fem Sussa-regionerna Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län att gemensamt upphandla Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och i juni 2019 tecknade de avtal med Cambio. Regionerna Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg valde att gå med som optionsregion och idag, ett år senare, har även Region Halland tillsammans med Region Norrbotten, Region Dalarna och Region Gävleborg tecknat avtal med Cambio. Detta innebär att en fjärdedel av landets befolkning berörs av det nya vårdinformationsstödet.

– Vi i de fem första avtalsregionerna har arbetat i ett år tillsammans med Cambio för att tillsammans utforma ett modernt och heltäckande vårdinformationsstöd. Optionsregionerna har varit delaktiga i det förberedande gemensamma arbetet och tar nu ytterligare ett steg. Det innebär att flera hundra personer i samtliga nio regioner kommer att delta i arbetet med konfigurationen och med att utforma det nya vårdinformationsstödet. Vi säger varmt välkomna in i arbetet tillsammans med Cambio och med den gemensamma grundkonfigurationen, säger Per Johansson, ordförande Sussa samverkan.

– Införandet av ett modernt vårdinformationsstöd är en viktig förutsättning för att kunna vidareutveckla vår dagliga verksamhet inom hälso- och sjukvården och samtidigt möta framtida utmaningar. Det skapar också möjligheter till en ökad delaktighet för invånarna genom bättre tillgång till information om sin vård och hälsa, säger Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef och programchef för FVIS i Region Halland.​​

Vad ingår i Framtidensvårdinformationsstöd, FVIS?

FVIS är en helhetslösning som omfattar grundläggande stöd för vårddokumentation, vårdadministration och läkemedel, men även stöd för operationsplanering, anestesi/intensivvård, obstetrik, cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll. Enligt tidplanen kan regionerna börja använda FVIS från och med Q3 2022, varje region bedömer själv tidpunkt för införande i den egna regionen.

Om Sussa samverkan
Sussa samverkan består av nio regioner; Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Den övergripande idén är att samverka mellan regioner för att vara en bidragande del i arbetet med att nå målen för Vision e-hälsa 2025. Tanken med Sussa samverkan är att varje region ska dra nytta av samarbetet. Utgångspunkten är invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov – idag och i framtiden.

Om Cambio: Cambio är ett e-hälsoföretag som är en marknadsledande leverantör i Norden med över 170 000 användare. Cambio erbjuder lösningar för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner. Sedan tidigare levererar Cambio vårdinformationsstöd till åtta regioner och en privat vårdgivare i Sverige, dagens avtalstecknande innebär att totalt 17 av 21 regioner kommer att använda Cambios lösningar.

Läs mer om Cambio: https://www.cambio.se/

Läs mer om FVIS på Region Hallands Vårdgivarwebb.

Kontakt:
Louise Ingman, kommunikationsstrateg, louise.ingman@regionhalland.se

Publicerad: 2020-06-24

Senast ändrad: