Direkt till innehållet

Emerade adrenalinpennor 300 µg och 500 µg åter tillgängliga

Nu finns Emerade adrenalinpenna i styrkorna 300 µg och 500 µg åter tillgängligt för förskrivning och beställning, där det tidigare konstruktionsfelet nu har åtgärdats. Se även Läkemedelsverkets nyhet Emerade adrenalinpenna åtgärdad.

Observera dock att Emerade injektionspenna 150 µg (som rekommenderas vid kroppsvikt < 30 kg) fortsatt är restnoterad och beräknas åter tidigast i början av augusti. Som alternativ, tills att Emerade 150 µg åter är i lager, rekommenderar Terapigrupp allergi, Astma och KOL att Jext adrenalinpenna 150 µg förskrivs.

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om restsituation för Emerade adrenalinpennor till följd av problem vid aktivering av adrenalinpennorna.

 

För kännedom: Det tidigare konstruktionsfelet för Emerade ledde till att det i vissa fall kunde krävas en större kraft för aktivering av pennan och i undantagsfall pennor som inte aktiverades trots en högre kraft. Tillverkaren Medecas och Läkemedelsverkets information till hälso- och sjukvården.

Eftersom Läkemedelsverket förra året inte valde att återkalla Emerade till följd av aktiveringsproblemet, på grund av begränsad tillgång på övriga adrenalinpennor, kan det fortfarande finnas patienter som har pennor med möjligt konstruktionsfel hemma.

För vidare information om vilka patienter som bör förses med adrenalinpennor, se delkapitel Anafylaxi i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-05-04, uppdaterad 2021-05-25

Publicerad: 2021-05-04

Senast ändrad: