Direkt till innehållet

Fler utbildningar om ordination vaccination mot covid-19

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor

Ytterligare ett tillfälle har tagits fram för utbildningen ”Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor”. Utbildningen syftar till att ge allmänsjuksköterskan motsvarande kompetens som distriktssjuksköterskan när det gäller vaccinationsverksamhet. Länkar till utbildningarna finns på utbildningssidan för vaccination mot covid-19.

Dag: 21 april eller 5 maj

Tid: 15-18:30 (vid båda tillfällena)

Webbinarium om vaccin och vaccinering mot covid-19

Webbinarium den 21 april för all personal som arbetar med att ordinera vaccin mot covid-19. Det finns möjlighet att ställa frågor direkt till medverkande experter från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Detta är en fortsättning på tidigare webbinarier om vacciner och vaccination. Webbinariet anordnas i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Dag: 21 april
Tid: 11.00-12.30
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan:  Anmäl dig här

Publicerad: 2021-04-15

Senast ändrad: