Direkt till innehållet

Lagerberedningar melatonin oral lösning utgår 14 september – nya recept krävs

I juni informerade vi i Läkemedelskommittén Halland att melatonin oral lösning blir ett godkänt läkemedel som enbart är inom högkostnadsskyddet (läkemedelsförmånen) för barn 6–17 år med insomni vid ADHD.

Under en övergångsperiod har lagerberedningarna Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning fortsatt funnits tillgängliga för att underlätta omställningen. Från och med den 14 september 2021 kommer dock lagerberedningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic att utgå från den svenska marknaden, se Läkemedelsverket nyhet Lagerberedningar Melatonin 1 mg/ml oral lösning avregistreras.

Patienter som i nuläget har recept på lagerberedning melatonin oral lösning behöver därför nya recept på godkänt läkemedel för fortsatt behandling.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit beslut om att Melatonin Unimedic Pharma oral lösning 1 mg/ml, Melatonin Orifarm oral lösning 1 mg/ml och Mellaras oral lösning 1 mg/ml (ännu ej tillgänglig i Sverige) ingår i läkemedelsförmånen med följande begränsning:

Subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

För mer information, se även TLV:s Frågor och svar om melatonin.

 

Kortverkande melatonin finns även tillgängligt i tablettform, där tablett Mellozzan (1-5 mg) och tablett Melatonin AGB (1-5 mg) ingår i läkemedelsförmånen med samma subventionsbegränsning som Melatonin oral lösning. För kännedom kan både Mellozzan och Melatonin AGB krossas och slammas upp i vatten precis före administrering.

Inga preparat med kortverkande melatonin är utbytbara med varandra på apotek. På grund av detta kan det hända att apoteket som patienten besöker inte har det förskrivna preparatet i lager, utan att det måste beställas hem. Detta kan innebära en väntetid för patienten.

Observera! Inget melatoninläkemedel ingår i läkemedelsförmånen för vuxna (≥ 18 år). Vid förskrivning i NCS Läkemedelsmodul till vuxna patienter ska du därför kryssa i rutan ”Nej” under rubriken ”Begränsad förmån – villkor uppfyllda” till vänster om doseringsrutan.

 

Följande melatoninpreparat finns på den svenska marknaden (september 2021):

Preparat Berednings-form Indikation Läkemedelsförmån Övrigt

Melatonin Unimedic Pharma

1 mg/ml 100 ml

Oral lösning

– Insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd

– Jetlag hos vuxna

Subventionsbegräsning:

enbart för insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Ej förmån till vuxna

 

Godkänt läkemedel

Melatonin Orifarm

1 mg/ml 150 ml

Oral lösning

– Insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd

– Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

Subventionsbegräsning:

enbart för insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Ej förmån till vuxna

Godkänt läkemedel

Melatonin APL

1 mg/ml

Oral lösning  

Lagerberedning

Utgår 14/9 2021

Melatonin Unimedic

1 mg/ml

Oral lösning  

Lagerberedning

Utgår 14/9 2021

 

Melatonin AGB

1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg

Tablett

– Insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd

– Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

Subventionsbegräsning:

enbart för insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Ej förmån till vuxna

 

Godkänt läkemedel

Mellozzan

1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg

Tablett

– Insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd

– Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

Subventionsbegräsning:

enbart för insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Ej förmån till vuxna

 

Godkänt läkemedel

Melatan

3 mg, 5 mg

 

Tablett Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna Ej förmån Godkänt läkemedel

Melatonin Orifarm

3 mg

 

Tablett Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna Ej förmån Godkänt läkemedel

Circadin

2 mg

Depottablett

Kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre

 

Ej förmån Långverkande melatonin, utbytbar med Mecastrin

Mecastrin

2 mg

Depottablett

Kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre

 

Ej förmån Långverkande melatonin, utbytbar med Circadin

 

Läkemedelskommittén Halland uppdaterad 2021-09-08, ursprungligen publicerad 2021-06-22

 

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om att tabletter med melatonin blivit registrerade läkemedel samt att även dessa endast ingår i läkemedelsförmånerna vid insomni hos barn 6-17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Publicerad: 2021-09-08

Senast ändrad: