Direkt till innehållet

Lägesrapport vaccination mot covid-19

Till och med förra veckan hade knappt 3000 personer vaccinerats i Halland och denna vecka planeras drygt 4000 personer bli vaccinerade. Pfizer justerar planerade leveranser vilket kan komma att påverka planeringen framöver.

Region Halland inleder vaccination av medarbetare

Region Halland börjar i slutet av den här veckan att vaccinera medarbetargrupper i kritiska funktioner mot covid-19, det handlar om medarbetare som arbetar patientnära på intensivvårds- och operationsklinikerna på Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg.

Vaccinationen är i mycket begränsad omfattning och sker parallellt med vaccinationen av prioriterade grupper i Fas 1.

Ett intensivt förberedelsearbete pågår för att vaccinera övriga vårdnära medarbetare inom Region Halland.

Enkäten som Region Halland gjort för att undersöka intresset för vaccinering är avslutad

Drygt 19000 svar kom in. 86% avser att vaccinera sig, medan 7% inte vill vaccinera sig och 7% är osäkra till vaccination. Andelen kvinnor som besvarade enkäten är 67% och andelen män 33%. Intresset följer åldersgrupperna helt linjärt, där man är mer benägen att vaccinera sig ju äldre man är. Över 300 sidor fritextsvar kom in på frågan om något kunde få dem att ändra sitt ställningstagande. De flesta svarar att allvarliga biverkningar eller allergi kan ändra deras ställningstagande. Många svarar också att inget skulle få dem att ändra sig.

Vaccinationsplan klar

Det finns nu en övergripande vaccinationsplan som publiceras inom kort. Planen justeras efterhand som förutsättningarna förändras.

För den som vaccinerar

Förenklad hälsodeklaration

En ny förkortad hälsodeklaration utformad utifrån vaccination mot covid-19 har tagits fram i MittVaccin. Stödet för bedömning av hälsodeklarationen är uppdaterat utifrån den förkortade versionen, du hittar det på Vårdgivarwebbens sida om Vaccination mot covid-19. Ta för vana att se till så att ni alltid har den senaste versionen tillgänglig.

Blandningsrutinen för Comirnaty – uppdaterad
Hanteringsanvisning för Comirnaty – mRNA-vaccin mot covid-19 även kallad  ”blandningsrutinen” är uppdaterad. Orsaken till uppdateringen är en anpassning för att förfarandet ska fungera bättre praktiskt även när transport av uppdraget vaccin behöver göras. Ta för vana att se till så att ni alltid har den senaste versionen tillgänglig.

Blandningsrutin för COVID-19 Vaccine Moderna – ny instruktion
Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine Moderna – mRNA-vaccin mot covid-19 finns nu publicerad på vårdgivarwebben. Ta för vana att se till så att ni alltid har den senaste versionen tillgänglig.

Publicerad: 2021-01-21

Senast ändrad: