Direkt till innehållet

Nya rekommendationer för provtagning SARS-CoV-2

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-10-22

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska svalget inte utgöra den enda provtagningslokalen för PCR-prov för SARS-CoV-2 se Folkhälsomyndighetens hemsida.
Enbart svalgprov har för låg känslighet. Nasofarynxprov rekommenderas i första hand. Om det inte går att ta nasofarynxprov får svalgprovtagningen kompletteras med provtagning från näsa och saliv. Se analysförteckningen.

 

Vid frågor kontakta:

Arne Kötz

Verksamhetschef
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Publicerad: 2020-10-22

Senast ändrad: