Direkt till innehållet

Problem att logga in i Medspeech – nytt dikteringssytem

Driftsättning skedde som planerat den 27 november, men vi har stött på några oönskade effekter och här kommer information om det som bedöms vara viktigast just nu.

Att inte kunna logga in med SITHS-kort kan bero på tre olika anledningar:

Installationen av Medspeech på den specifika datorn fungerar inte

Prova att logga in på annan dator.

Inlogg med SITHS-kort med dubbla certifikat varav ett är ogiltigt

Användaren kan själv med hjälp av bifogad guide ta bort det ogiltiga certifikatet på sitt kort och därefter går det bra att diktera.

Inlogg med SITHS-kort där det finns två giltiga certifikat

Användaren kan själv med hjälp av bifogad guide ta bort ett överflödigt certifikat på sitt kort och därefter går det bra att diktera.

Om användaren inte vill ta bort ett certifikat utfärdat på region utanför Region Halland kan man utfärda ett reservkort på förhand om det är möjligt. Om användaren kommer med kort varsel är det reservrutin som gäller för den användaren och det arbetspasset.

Guide för att ta bort ett certifikat

Observa att leverantören av Medspeech arbetar intensivt med att hitta en lösning på SITHS-kortsinloggningen och vi har en förhoppning om att det ska vara åtgärdat inom de närmsta dagarna.

Övrigt

Gammal favorit eller genväg till Diktett för dikterare
Denna ska användarna var och en ta bort. Detta eftersom diktering i Diktett ska upphöra i och med att Medspeech har driftsatts.

Vi har fått in ärenden om att vald patient i Medspeech inte följer med till VAS.
Felsökning pågår.

Till sist ett tips: Tänk gärna på att använda F1/Hjälpknappen om det behövs.

Kontakt:
Bengt Ingesson, projektledare, Hallands sjukhus

Publicerad: 2019-11-28

Senast ändrad: