Direkt till innehållet

Produktreklamation – nu som e-tjänst

Tidigare blankett för Anmälan om produktreklamation har nu ersatts med en e-tjänst.

Den hittar du på Förrådsservice sida på vårdgivarwebben LÄNK Vårdgivare – Region Halland i kolumnen till vänster – ”Felanmälan – retur och reklamation”.

Observera att det finns två e-tjänster, en för interna användare och en för vårdgivare utanför vår organisation.

Vänligen uppdatera eventuella avveckla lokala rutiner i ledningssystemet för detta, som hänvisar till den gamla wordblanketten.

Publicerad: 2021-07-06

Senast ändrad: