Direkt till innehållet

Regionfullmäktige har tagit beslut om framtidens vårdinformationsstöd

Slutgiltigt beslut om det nya vårdinformationsstödet togs idag vid Regionfullmäktiges möte. Region Halland ska samarbeta med övriga regioner inom Sussa samverkan när det gäller det nya vårdinformationsstödet, som bland annat ska ersätta journalsystemet VAS. Regionfullmäktige valde att följa den rekommendation som presenterades inför Regionstyrelsens möte i mitten av november.

Region Halland hade att välja mellan att göra en egen upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd eller att använda sin option i samarbetet inom Sussa samverkan, där Cambio Health Systems efter genomförd upphandling är leverantör.

–  Det är mycket glädjande att vi nu kan gå in i nästa fas, där vi skapar förutsättningar dels för ett ökat samarbete inom Sussa samverkan och dels för att arbeta med den förberedelse som krävs inom Region Halland. En ny programorganisation för det nya vårdinformationsstödet kommer att skapas som ett led inför vårt införande, säger Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef regional hälso- och sjukvårdssamverkan samt projektägare för FVIS, Region Halland.

 

Fakta

Detta är Sussa samverkan
Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och syftet med Sussa är att uppnå målen i nationell vision e-hälsa 2025 samt att upphandla ett kärnsystem, driftstjänst och specialområden. Totalt ingår 9 regioner i Sussa samverkan, varav fem är avtalstecknande regioner (Region Blekinge, Region Sörmland, Region Västernorrland, Region Örebro och Region Västerbotten) och fyra (Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Halland och Region Gävleborg) har option på det vinnande anbudet.

Därför samverkar vi inom Sussa
Genom samverkan inom Sussa kan vi ta del av det gemensamma förberedelsearbete som nu pågår och som ger Region Halland en större möjlighet att lyckas med ett införande av framtidens vårdinformationsstöd. Samverkan i Sussa ger oss möjligheten att dela upp flera aktiviteter mellan våra regioner för att minimera dubbelarbete. Tillsammans kan vi skapa synergier och lärande, möjliggöra kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Med gemensamma och tydliga mål får vi bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete.

 

Här på Vårdgivarwebben kan du läsa mer om det nya vårdinformationsstödet

Publicerad: 2019-12-11

Senast ändrad: