Direkt till innehållet

Restsituation för perorala B12-preparat

Läkemedelskommittén Halland har tidigare skrivit att peroral Behepan har försvunnit från marknaden. Nu har tillverkarna för Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin), de två kvarvarande perorala B12-läkemedlen på marknaden, meddelat att det kommer att råda en restsituation till och ifrån under de närmaste månaderna till följd av ökad efterfrågan efter Behepans avregistrering.

En patient som ska nyinsättas på kobalamin kan ges läkemedel i injektionsform initialt, eftersom restsituationen inte berör B12-läkemedel i injektionsform.

Eftersom det inte finns perorala B12-alternativ kommer en del patienter tillfälligt att stå utan läkemedlet. Depåerna av vitamin B12 är vid behandling stora, och det brukar dröja månader innan B12-brist uppstår igen. För patienter där brist kan misstänkas uppstå redan efter en kort tid utan läkemedel, bör kontroll av kobalamin övervägas om restnoteringen blir långvarig.

Det är vanligt med överförskrivning av vitamin B12. Passa på att ompröva indikationen! Se delkapitel B12- eller folatbrist i Terapirekommendationer Halland för mer information och hur en eventuell utsättning bör följas upp.

Läkemedelskommittén Halland 2020-06-02

Publicerad: 2020-06-03

Senast ändrad: