Direkt till innehållet

Ta del av influensautbildning på Vårdgivarwebb Halland

Missade du utbildningen om årets influensasäsong? På Vårdgivarwebb Halland har du möjlighet att ta del av den i efterhand. I utbildningen ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, framgångsfaktorer för ökad vaccinationstäckning och praktiskt genomförande av vaccinationen.

Årets influensautbildning präglas så klart av pandemin vi lever i och som vi måste förhålla oss till. Det är viktigt att nå så många som möjligt i medicinsk riskgrupp och personer som är 65 år och äldre. Maria Löfgren, bitr. smittskyddsläkare och Anders Åkvist, regional chefläkare, som håller i utbildningen, trycker på vikten av att vi hjälpas åt att informera och även influensavaccinera vid andra besök på sjukhus och vårdcentral.

Getinge Vårdcentral nådde nästa 90 procent av sina listade personer som är 65 år och äldre, förra influensasäsongen, det är högst vaccinationstäckning i länet. De delar under utbildningen med sig av några framgångsfaktorer de identifierat. De trycker på att informera alla kollegor på vårdcentralen och att alla är med och aktivt frågar och, i sin tur, informerar patienten.

Från den 20 oktober kan personer fyllda 65 år och äldre och medicinsk riskgrupp boka tid på 1177.se, för vaccinationer som startar den 3 november. Från den 1 december kan övriga som önskar boka en tid för influensavaccination.

Ungefär 130 personer från Region Halland och kommunerna deltog i influensautbildningen.

Här hittar du influensainformation, utbildningen och utbildningsmaterialet.

Publicerad: 2020-10-09

Senast ändrad: