Direkt till innehållet

VAS – Fler förändringar relaterade till röntgensystemet Sectra

Röntgensystemet Sectra är sedan den 22 september infört på röntgenmottagningarna i norra Halland samt Capio Movement. Information om förändringar i VAS i samband med driftsättningen finns här.

Nu kommer fler ändringar i VAS
Sectra kan skicka olika statusmeddelanden till VAS. Nedan beskrivs de meddelanden som går över och visas i VAS, se även bifogad fil. Förändringarna gäller för remisser som skickats till röntgen i norra Halland samt Capio Movement från och med 1 oktober kl. 08:15.

Bekräftad röntgenremiss visas i RE14
När röntgen tagit emot och registrerat remissen i Sectra visas det med ett datum i kolumn ”Bekräftad” i formulär RE14.

Ändrad visning i RT65, Planerade undersökningar
När röntgen ändrar beställd undersökning eller lägger till undersökning i Sectra uppdateras VAS i RT65, Planerade undersökningar och i remissen via RE14. Det skapas historik på remissen i VAS.

När en undersökning fått en bokad tid i Sectra ändras tidigare visning i RT65, Planerade undersökningar från ex RE0923 i kolumn ”Datum” till att visa bokat datum och tid i kolumnerna ”Datum” och ”Tid”.

VAS – Fler förändringar relaterat till införande av Sectra (2020-10-01)

 

Publicerad: 2020-10-01

Senast ändrad: