Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer och rutiner

VårdriktlinjerAndningsskydd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-06-15 09:21:50
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-10-25 15:29:25
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-09-16 14:46:09
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5kvist Anders RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Corona, Covid-19 - Antigentest, för personal i utbrottssituation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-09-30 11:46:46
Granskare:
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-09-23 15:04:35
Granskare:
Huvudförfattare: Sjöström Line NSVH LEDNING
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

Corona, Covid-19 - Instruktion för provtagning inför ECT-behandling och när patient ska läggas in på psykiatrisk avdelning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2021-03-15 08:05:17
Granskare:
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Nutritionsbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-05-26 09:08:02
Granskare:
Huvudförfattare: Giannini Alexander HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Profylax och behandling av venös tromboembolism

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-05-13 16:12:51
Granskare:
Huvudförfattare: Söderlind Jacob HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-10-28 18:39:54
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-10-28 18:39:45
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-10-28 09:07:02
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Covid-19 ARDS patient - Handläggning på IVA HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad, Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-01-08 14:02:33
Granskare:
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Covid-19 Provtagningsriktlinje

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-10-22 08:01:17
Granskare:
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Covid-19, Medicinsk vårdriktlinje närsjukvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-07-03 09:04:57
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Intubation vid Covid 19 IVA, OP HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-23 10:43:16
Granskare:
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Munskydd - Säker användning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-01-25 11:45:20
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-04-28 14:46:29
Granskare:19530;#Gladh Helena HS;#19530;#Gladh Helena HS;#7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Öman Anders HS KIR
Medförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Screening covid-19 inför utskrivning till kommunalvård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-07-01 08:37:15
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Sectio elektivt - anmälan och rutiner interimt under covid-19 pandemin - KKH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-02 15:09:54
Granskare:
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Smittspårning Covid-19

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-10-01 11:58:56
Granskare:
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Smittspårning covid-19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-09-03 11:51:52
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-11-09 14:41:12
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Vårdhygien, Grundläggande för hälso- och sjukvård i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-01-29 13:20:29
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-06-24 17:12:59
Granskare:8345;#Lindholm Sara NSVH VC ONSALA;#8345;#Lindholm Sara NSVH VC ONSALA;#7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Carlwe Martin HS MED
Medförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

RutinerAnordna möten - checklista för att anordna möten för att minimera risken för smittspridning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-12-30 14:02:48
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Checklista Infektionsbakjour vid Covidtopp

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-10-13 13:43:26
Granskare:
Huvudförfattare: Anderud Jonas HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Garell Magnus NSVH VC OSKARSTRÖM, Chefläkare
Publicerad: 2020-05-12 08:38:46
Granskare:
Huvudförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Medförfattare:
Redaktör: Törnell Maria NSVH STAB
Kapitel:

Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Röntgenmottagningen Kungsbacka, Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-13 07:42:54
Granskare:3472;#Warfvinge Magnus ADH RTG;#5432;#Isacson Per HS;#3472;#Warfvinge Magnus ADH RTG;#5432;#Isacson Per HS;#1157;#Hallin Inger ADH RTG
Huvudförfattare: Hallin Inger ADH RTG
Medförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG;
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-06-29 14:10:24
Granskare:
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-03-11 10:16:43
Granskare:
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-04-15 13:25:20
Granskare:
Huvudförfattare: Månsson Carina HS
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Barn, antigentest i samband med vård och behandling

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-03-02 14:19:58
Granskare:
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-10-22 10:07:34
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Carolina HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Covid-19-provtagning av patienter med beslut enligt SOL

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-06-03 16:18:39
Granskare:
Huvudförfattare: Barkström Magdalena NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Corona, Covid-19 - dokumentation för daglig rapport av inneliggande

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-01-20 11:41:56
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Egenprovtagning av frihetsberövade i arresten

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-03-03 10:38:44
Granskare:
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Corona, Covid-19 - Funktionsbeskrivning extravak

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-01-20 08:20:14
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-12-16 11:25:45
Granskare:
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS
Medförfattare: Severin Larsson Maria HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Funktionsbeskrivning undersköterska

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-01-19 12:53:17
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-01-26 16:51:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-01-26 17:09:09
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-11-26 08:22:44
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter MittVaccin

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-21 16:27:21
Granskare:
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-19 17:12:47
Granskare:
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-07-10 12:48:16
Granskare:
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Medförfattare: Ewert Maja HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-09-25 14:13:49
Granskare:
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Inläggning slutenvård (patienter över 18 år)

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-11-04 15:21:27
Granskare:
Huvudförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-01-05 14:02:40
Granskare:
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-09-14 07:58:12
Granskare:
Huvudförfattare: Sjödu00e9n Marie HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Provtagning av sjukvårdspersonal vid misstanke om virusorsakad luftvägssjukdom

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-06-22 16:20:32
Granskare:
Huvudförfattare: Isacson Per HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 307. Personal/HR

Corona, Covid-19 - Provtagning av sjukvårdspersonal vid misstanke om virusorsakad luftvägssjukdom i samband med pandemi

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-04-15 11:34:17
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Tilander Tove ADH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Corona, Covid-19 - Provtagning SARS-COV-2 inför elektiva operationer

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-03-08 15:41:27
Granskare:
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Medförfattare: Isacson Per HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-09-23 14:59:52
Granskare:
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Corona, Covid-19 - Rehabilitering och uppföljning post covid-19

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-11-08 18:53:15
Granskare:
Huvudförfattare: Sjödu00e9n Marie HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Skyddsutrustning i närförråd Matematen

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-03-23 16:39:51
Granskare:
Huvudförfattare: Nordström Krister HS MTA
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: 310. Säkerhet

Corona, Covid-19 - Skyltar för märkning av vårdrum vid eventuell smitta

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Regionservice
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-01-08 10:22:24
Granskare:
Huvudförfattare: Thorsson Maria HS
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-11-05 14:39:43
Granskare:
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Medförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Tillfälligt rum för provtagning av patienter med ÖLI (HSV)

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-10-08 15:58:40
Granskare:
Huvudförfattare: Severin Larsson Maria HS
Medförfattare: Ericsson Ulla-Karin HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Uppdrag Expertnätverk

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-03-30 14:39:47
Granskare:
Huvudförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-03-12 10:31:26
Granskare:
Huvudförfattare: Isacson Per HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, covid-19 Radiologiska undersökningar på personer i riskgrupp avseende Covid 19

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgen Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-22 13:44:55
Granskare:
Huvudförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG
Medförfattare: Hallin Inger ADH RTG;
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-02 15:15:02
Granskare:
Huvudförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-02 15:14:56
Granskare:
Huvudförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-09-27 10:05:25
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-18 08:01:58
Granskare:
Huvudförfattare: Bergqvist Erik PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 310. Stöd - IT

Hämtning och avlämningsplats för planerade ambulanstransporter och sjuktransporter på Hallands sjukhus som inte ska gå via akutmottagningarnas ambulansingång

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-03-24 10:33:46
Granskare:
Huvudförfattare: Vancura Jeanette HS
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Inför utskrivning till kommunal vård och omsorg - screening Covid-19

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-08-07 13:34:56
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Johanna T PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Kodning och registrering i samband med covid-19

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-09-13 08:12:34
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Kontinuitetsplan - MittVaccin

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-05-25 10:10:06
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Malin RK HR
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel:

MittVaccin reservrutin

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-10-18 16:06:33
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5kvist Anders RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-06-24 17:45:52
Granskare:
Huvudförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-05-24 12:48:22
Granskare:
Huvudförfattare: Garell Magnus NSVH VC OSKARSTRÖM
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Tillfrisknandebevis Covid-19

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-09-13 14:31:24
Granskare:
Huvudförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-06-18 15:29:10
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Utskrivning till palliativa allmänna vårdavdelningen Falkenberg

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-20 10:19:56
Granskare:
Huvudförfattare: Gustafsson Lena C HS
Medförfattare: Christensen Ulrika HS VO2
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Vaccination mot covid-19 och samtidig behandling med rituximab och vissa andra CD20-antikroppar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-05-05 10:25:37
Granskare:
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-10-28 11:31:13
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

 

Vårdriktlinjer

Rutiner

Senast ändrad: