Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer och rutiner

 

 

Vårdriktlinjer

Andningsskydd
Titel: Andningsskydd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Anpassning av förhållningsregler vid akut personalbrist för vårdpersonal som är hushållskontakt vid covid-19
Titel: Anpassning av förhållningsregler vid akut personalbrist för vårdpersonal som är hushållskontakt vid covid-19
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-05
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Titel: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin
Titel: Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 - Nutritionsbehandling
Titel: Corona, Covid-19 - Nutritionsbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-27
Huvudförfattare: Giannini Alexander HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patientkost - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-20
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Sjöström Line NSVH LEDNING
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Instruktion för provtagning inför ECT-behandling och när patient ska läggas in på psykiatrisk avdelning.
Titel: Corona, Covid-19 – Instruktion för provtagning inför ECT-behandling och när patient ska läggas in på psykiatrisk avdelning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-11
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Corona, Covid-19 – Profylax och behandling av venös tromboembolism
Titel: Corona, Covid-19 – Profylax och behandling av venös tromboembolism
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-12
Huvudförfattare: Söderlind Jacob HS MED
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-11
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-11
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Covid-19 ARDS patient - Handläggning på IVA HS
Titel: Covid-19 ARDS patient - Handläggning på IVA HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-08
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad - Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Intensivvård - Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Covid-19 Provtagningsriktlinje
Titel: Covid-19 Provtagningsriktlinje
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-09
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Intubation vid Covid 19 IVA, OP HS
Titel: Intubation vid Covid 19 IVA, OP HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Intensivvård - Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Munskydd - Säker användning
Titel: Munskydd - Säker användning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-25
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19
Titel: Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-27
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Palliativ vård - Vård i livets slutskede
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Screening covid-19 inför utskrivning till kommunalvård och omsorg
Titel: Screening covid-19 inför utskrivning till kommunalvård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Äldrevård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Sectio elektivt - anmälan och rutiner interimt under covid-19 pandemin - KKH
Titel: Sectio elektivt - anmälan och rutiner interimt under covid-19 pandemin - KKH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-07-01
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Smittspårning av Covid-19 i Region Halland
Titel: Smittspårning av Covid-19 i Region Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-09
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Smittskydd - Vårdgivarwebben - Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Titel: Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-24
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Titel: Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-09
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19
Titel: Vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Carlwe Martin HS MED
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vårdhygien, Grundläggande för hälso- och sjukvård i Halland
Titel: Vårdhygien, Grundläggande för hälso- och sjukvård i Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-29
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare

Rutiner

Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Titel: Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-14
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Titel: CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-08
Huvudförfattare: Johansson Susanne C HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Titel: COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-09
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Titel: Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-31
Huvudförfattare: Emanuelsson Sarah HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Titel: Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-29
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Titel: Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-11
Huvudförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Titel: Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Titel: Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök UM
Titel: Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök UM
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-14
Huvudförfattare: Havasi Laszlo ADH HFS KHV-UM STAB
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Ungdomsmottagningen Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Ungdomshälsovård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Titel: Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Titel: Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Provtagning Barn- och ungdomskliniken
Titel: Corona, COVID 19 - Provtagning Barn- och ungdomskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Titel: Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-02
Huvudförfattare: Aghamn Emma HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Titel: Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-14
Huvudförfattare: Månsson Carina HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Säkerhet - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Dokumentation
Titel: Corona, Covid-19 - Dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-20
Huvudförfattare: Glansberg Christina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Titel: Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19 - Hjärtlarm
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Titel: Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Titel: Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Titel: Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-23
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Titel: Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-13
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Titel: Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-15
Huvudförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-11
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Titel: Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-02
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patientomhändertagande - Barn
Medicinsk term: Pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Titel: Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Titel: Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-21
Huvudförfattare: Samuelsson Carolina HS LEDN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-20
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-16
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-16
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Titel: Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-21
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Titel: Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-09
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Ambulans och prehospital sjukvård - Ambulans
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Titel: Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-05
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Titel: Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-13
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Titel: Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-13
Huvudförfattare: Berck Angelika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Titel: Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-30
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-08
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdplatser
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Titel: Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-23
Huvudförfattare: Nordström Krister HS MTA
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Förråd
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Titel: Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-05
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Titel: Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-12
Huvudförfattare: Isacson Per ADH RTG
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Titel: Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Titel: Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Röntgenmottagningen Kungsbacka - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Titel: Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Johansson Cajsa HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 – antigentest
Titel: Corona, covid-19 – antigentest
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-05
Huvudförfattare: Amnebjer Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Titel: Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-10
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: BB Hallands sjukhus Varberg - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Titel: Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-07-05
Huvudförfattare: Ankardal Maud HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Titel: Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-01
Huvudförfattare: Westerberg Anna HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Titel: Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Simonson Carl HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Titel: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Titel: Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Bergqvist Erik PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Smittskydd - Datorer och annan utrustning
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Titel: Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Handläggning av patienter vid misstänkt eller bekräftad Covid-19
Titel: Handläggning av patienter vid misstänkt eller bekräftad Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-21
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Hämtning och avlämningsplats för planerade ambulanstransporter och sjuktransporter på Hallands sjukhus som inte ska gå via akutmottagningarnas ambulansingång
Titel: Hämtning och avlämningsplats för planerade ambulanstransporter och sjuktransporter på Hallands sjukhus som inte ska gå via akutmottagningarnas ambulansingång
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Vancura Jeanette HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Patienttransport - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Inför utskrivning till kommunal vård och omsorg - screening Covid-19
Titel: Inför utskrivning till kommunal vård och omsorg - screening Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-06
Huvudförfattare: Johansson Johanna T PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Samordning och samverkan - Psykiatri
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Kodning och registrering i samband med covid-19
Titel: Kodning och registrering i samband med covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Konsultstöd medicinkliniken HSV till ortoped- och kirurgkliniken under epidemiplan C
Titel: Konsultstöd medicinkliniken HSV till ortoped- och kirurgkliniken under epidemiplan C
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Läkare Medicin Varberg - Avdelning 2C Kirurgi Hallands sjukhus Varberg - Avdelning 3C Ortopedi Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Kontinuitetsplan – MittVaccin
Titel: Kontinuitetsplan – MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-24
Huvudförfattare: Larsson Malin HS ANE
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Kontinuitetsplanering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Medicinklinikens konsultstöd till ortopedklinilken, kirurgkliniken och rehabiliteringskliniken under epidemiplan C
Titel: Medicinklinikens konsultstöd till ortopedklinilken, kirurgkliniken och rehabiliteringskliniken under epidemiplan C
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-16
Huvudförfattare: Carlwe Martin HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
MittVaccin reservrutin
Titel: MittVaccin reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-18
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Patientflödet i akutrummet vid omhändertagande av Coronasmittad patient
Titel: Patientflödet i akutrummet vid omhändertagande av Coronasmittad patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-18
Huvudförfattare: Herlet Dahlkvist Sabine HS
Redaktör: Sahlén Cimone HS AKK
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Praktiskt provtagning
Titel: Praktiskt provtagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-05
Huvudförfattare: Weman Henrik HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Provtagning Covid-19 – säkerställa negativt provsvar vid krav från mottagande enhet annat sjukhus
Titel: Provtagning Covid-19 – säkerställa negativt provsvar vid krav från mottagande enhet annat sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Kvorning Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Titel: Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term: Allergi och immunologi
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Rutin vid akut sjukdom på natt, vårdavd 2A under pågående Covid-19 epidemi
Titel: Rutin vid akut sjukdom på natt, vårdavd 2A under pågående Covid-19 epidemi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-26
Huvudförfattare: Körlin Annika HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Rutin vid akut sjukdom vårdavd 2A under Covid -19 epidemi
Titel: Rutin vid akut sjukdom vårdavd 2A under Covid -19 epidemi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-26
Huvudförfattare: Körlin Annika HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg
Titel: Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Garell Magnus NSVH VC OSKARSTRÖM
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Smittskydd - Patient - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Äldrevård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Sectio elektivt - inskrivning, interimt under covid-19 pandemin - KKV
Titel: Sectio elektivt - inskrivning, interimt under covid-19 pandemin - KKV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-15
Huvudförfattare: Stiller Lindskog Joanna HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Tillfrisknandebevis Covid-19
Titel: Tillfrisknandebevis Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna)
Titel: Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-17
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Transporter - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccination covid-19 – medarbetare Hallands Sjukhus
Titel: Vaccination covid-19 – medarbetare Hallands Sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Sävenfalk Persson Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)
Titel: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Vårdgivarwebben - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccination mot covid-19 och samtidig behandling med rituximab och vissa andra CD20-antikroppar
Titel: Vaccination mot covid-19 och samtidig behandling med rituximab och vissa andra CD20-antikroppar
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-04
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare

Senast ändrad: