Direkt till innehållet

Skyddsutrustning

Här kan du se vilken skyddsutrustning Vårdhygien rekommenderar att vård- och omsorgspersonal ska använda vid olika vårdmoment enligt gällande rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 och andra virus och bakterier.

Styrande dokument

De relevanta styrande dokument gällande skyddsutrustning hittar du längst ner på sidan.

Tillfälliga rekommendationer

Rutin: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg

Utbildningsfilmer

Filmerna har tagits fram i utbildningssyfte och beskriver basala hygienrutiner, klädregler samt hur skyddsutrustningen tas på och av på säkrast sätt. Även hur skyddsutrustningen varierar beroende på vårdmoment visas.

Här finns också frågor och svar om provtagning och smittspridning.

Affisch om skyddsutrustning

Affischen visar mer kortfattat hur du säkert tar på och av skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Skyddsutrustning - på- och avklädning vid misstänkt eller konstaterad covid-19 (Uppdaterad 210323)

Dokument som visar när du ska använda olika skyddsutrustning, i tabellformat (Uppdaterad 210622) Det är en fördel att skriva ut dokumentet för att tydligare kunna ta del av informationen.

Skyddsutrustning som är upphandlat i Halland uppfyller ställda krav och standarder. Skyddsutrustning finns tillgänglig och det råder ingen brist.

Information och instruktion om andningsskydd

Här hittar du instruktioner för användning av andningsskydd FFP3, instruktionerna gäller även för andningsskydd FFP2 eller motsvarande.

Frågor och svar om andningsskydd under covid-19-pandemin

Säker användning av munskydd

Munskydd - säker användning

Affisch: Säker användning av munskydd (2022-03-15)

Instruktion inför användning och rengöring av visir

Visir för flergångsbruk, instruktion inför användning och rengöring av

Frågor och svar om smittspridning

Frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning

Styrande dokument

Senast ändrad: