Direkt till innehållet

System A-Ö

Vad letar du efter?
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster

  1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare...

 • Rehabstöd – Intygsstatistik

  Rehabstöd är ett nationellt IT-stöd för koordinering av rehabiliteringsinsatser i...

 • Auricula

  Auricula är ett Nationellt kvalitetsregister för patienter med Atrialt flimmer...

 • Diktett - digital diktering

  Digital diktering innebär i korta ordalag att läkaren dikterar i...

 • Filöverföringsportalen

  Filöverföringsportalen innebär en säker uppkoppling över internet mot Region Halland....

 • Hallandskatalogen

  Region Halland, privata vårdgivare i Halland samt de halländska kommunerna...

 • Infektionsverktyget

  Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner...

 • Journalen via nätet

  Journalen är en nationell tjänst som gör det möjligt för...

 • Lifecare - Samordnad planering

  Lifecare – det gemensamma systemet för samordnad vårdplanering i Halland....

 • Läkemedelsdatabas Pillan

  I läkemedelsdatabasen Pillan finns lagerhållningsinformation samt användbar information om läkemedel....

 • Medimaten

  På Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg finns två...

 • Nationell patientöversikt, NPÖ

  Sammanhållen journalföring ger behörig vårdpersonal möjlighet att med patientens samtycke...

 • NCS Läkemedelsmodul

  NCS Läkemedelsmodul är Region Hallands journalsystem för läkemedelshantering och nås...

 • Obstetrix - Milou

  Kontaktinformation Annika Neij

 • Pascal

  Pascal är den applikation som används för att förskriva och...

 • PMO

  PMO (Profdoc Medical Office) är en digitaliserad barnhälsovårdsjournal. Införandet påbörjades...

 • RHKS

  RHKS (Regionalt HälsoKontrollSystem) är ett kallelsesystem för screeningverksamhet. Används för...

 • Sesam

  Sesam är ett system för hjälpmedelshantering. Godkända förskrivare i Halland...

 • Svevac - vaccinationer

  Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som...

 • VAS

  Målet med en sammanhållen journal för vården i Halland är...

 • Vue Motion

  Vue Motion är en webbaserad bildvisare för Röntgen Halland, som...

 • Webcert - Mina intyg

  Webcert är en nationell applikation där vårdpersonal kan läsa och...