Direkt till innehållet

Auricula

Auricula är ett Nationellt kvalitetsregister för patienter med Atrialt flimmer och Antikoagulation. Auricula är ett Internetbaserat kvalitetssystem som kombinerar ett register för patienter som behandlas för förmaksflimmer och ett doserings- och kontrollsystem för blodproppsförebyggande medicinering.  Samtliga Region Hallands enheter och flera privata vårdgivare i Halland använder Auricula.

Från VAS finns koppling till uppslagsbild i Auricula via formuläranrop AUR. Uppslagsbilden i Auricula är endast en läsfunktion I nytt fönster visas en uppslagsbild från Auricula med doseringsinformation för vald patient, guide finns i VAS hjälpen.

Mer information om Auricula, manualer, SITHS korts inloggning mm se https://www.ucr.uu.se/auricula/.

UCR avvecklar Auricula Ordination

EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR 2017/745) blir tvingande i maj 2020. Baserat på de krav som ställs enligt MDR avseende utveckling och förvaltning m.m. av medicintekniska produkter, har UCR beslutat att inte vidmakthålla eller utveckla medicintekniska produkter i en högre riskklass än I. Auricula Ordination är ett doseringsstöd för antikoagulationsbehandling. De nya bestämmelserna för MDR placerar Auricula Ordination i klass IIb, så mot bakgrund av detta avvecklar UCR denna medicintekniska produkt.

Kvalitetsregistret Auricula antikoagulation och förmaksflimmer omfattas inte av ovanstående beslut.

För mer information, gå in på Journalia-AK

Vid frågor kontakta projektledare Elin Larnemo eller Objektledare Marie Rosengren.

Inloggning

Inloggning Auricula

Behörighet

För åtkomst till Auricula krävs säker inloggning med tjänstelegitimation, i form av SITHS kort. Behörighetstilldelning administreras av Servicedesk IT - Läkemedelssupport via aktuell behörighetsblankett.

Kontaktinformation

Marie Rosengren, Objektledare

Carina Larsson, Objektspecialist

Marie-Louise Gustavsson, Objektspecialist

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900, välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

BlanketterAK - Behandlingsremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:01:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 12:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

ManualerAnvändarmanual Journalia-AK - introduktionsguide

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-21 13:07:47
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Manual - Övergång Auricula - Journalia-AK

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-21 13:07:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

RutinerAuricula reservrutin

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2017-06-02 14:18:57
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Carina A HS MED
Medförfattare: Olne Kristina K HS MED;
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Länkar

UCR

SSTH

Vårdenheter i Auricula

Relaterad information

Behörigheter

Självstudier

Support IT Servicedesk

Auricula i VAS-hjälpen

Senast ändrad: