Direkt till innehållet

PSA justerat referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 190408

PSA – justerat referensintervall
Referensintervallet för S-PSA totalt justeras för att överensstämma med vad som anges i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Efter förändringen ser det ut på följande sätt:

S-PSA
Män:
<70 år:     <3 µg/L
70-80 år: <5 µg/L
>80 år:     <7 µg/L

5-alfareduktashämmare (dutasterid/finasterid) sänker PSA-värdet till hälften inom ett år vid godartad prostataförstoring utan samtidig cancer. För patienter som tar
5-alfareduktashämmare bör alltså åtgärdsgränserna halveras.

Analyserade laboratorium
Analys av PSA kommer att ske både i Varberg och Halmstad.

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2019-04-08

Senast ändrad: