Direkt till innehållet

Självtester på plats i skolan för att snabbt stoppa smittspridning

Förra veckan fick alla grundskolor (från årskurs 4) och gymnasieskolor i Halland leverans av självtest covid-19. Det är samma typ av test som används i självprovtagning covid-19 (PCR-test). Sidinnehåll
Självtest på skolor aktiveras av smittspårare och erbjuds till de elever och skolpersonal som varit i nära kontakt med smittad i skolmiljö för att snabbt kunna få stopp på smittspridningen. ​När en elev eller skolpersonal får besked att de har covid-19 påbörjas en smittspårning. Det är en kartläggning av vilka personer den som har covid-19 har träffat under tiden hen haft symtom och 48 timmar före första symtom.

Sedan får de som varit nära kontakt med smittad (närmare än 2 meter i minst 15 minuter under en dag, framförallt inomhus) information om det och rekommenderas att provta sig. Det görs antingen genom att boka självprovtagning eller genomföra självtest som delas ut via skolan. Framför allt gäller provtagning elever från 13 år och uppåt, men även yngre elever kan rekommenderas provtagning när det bedöms lämpligt.
Alla som har eller får symtom ska stanna hemma och boka självprovtagning via 1177.se/Halland som vanligt. Det gäller även vaccinerade.

Självtest delas ut i skolan och lämnas in på vårdcentral
När eleverna, som varit i nära kontakt med smittad, får ett självtest inkluderar det instruktion och följebrev med ytterligare information till elev och förälder. Självtestet skickas med eleven hem så att förälder kan hjälpa till vid provtagning och hantering. Gymnasieelever och personal kan välja att genomföra testet på skolan. Testet registreras genom att eleven loggar in på 1177.se och skriver in det nummer som står på etiketten på provtagningsinstruktionen.

När självtestet genomförts lämnas det in samma dag eller dagen efter på valfri vårdcentral i Halland av förälder eller eleven själv. Ingen registrering sker på vårdcentralen. I väntan på transport till Mikrobiologen förvaras självtesten kylda på vårdcentralen och även i hemmet om självtestet lämnas in till vårdcentral på morgonen efter provet tagits.

Provsvar kommer, efter någon dag, via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Eleven loggar in på 1177.se och läser provsvaret. Visar provet inte på covid-19 (negativt provsvar) genomförs oftast ett nytt självtest som delas ut på skolan eller på självprovtagningen. Idealet är att det andra provet sker dag 5 från det man senast träffade den som har covid-19 för att ev smitta ska fångas upp genom provtagning.

Självtest på skolan för att snabbare stoppa smitta
Eleven får gå i skolan under hela tiden så länge hen inte får symtom. Även efter två provtagningar ska dock eleven vara uppmärksam på symtom.

– Vi har en självprovtagning av covid-19 som fungerar mycket bra men för att underlätta vid smittspårning har vi nu infört möjligheten att dela ut samma typ av test redan i skolan. Målet är stoppa smittspridningen snabbt och att eleverna ska kunna vara på plats så mycket som möjligt i skolan. Dessutom underlättar det för föräldrarna som då inte behöver boka tid och åka med barnet till självprovtagningen, berättar Maria Ryberg-Mo, smittskyddsläkare.

Samma test som används på självprovtagningen – ger säkra provsvar
Testen som både används på självprovtagningen och delas ut i skolan genomförs med prov i svalg, näsa och med saliv.

– Så länge man genomför provets tre delar så gott man kan så kommer det vara tillräckligt för få ett säkert provsvar. Det gäller även om svalgprovet kan vara svårt att göra fullt ut. Våra resultat visar tydligt att nästa alla provtagningar är tillräckliga för att ge ett säkert provsvar, berätta Erik Gunnarsson, projektledare från Mikrobiologen i Halland där analyserna av proverna sker.

Publicerad: 2021-08-26

Senast ändrad: