Direkt till innehållet

Direktsignering i VAS aktiveras

Efter en längre tids utredning och riskinventering inaktiverades ”Direktsigneringsfunktionen” i VAS, JO12, efter beslut om rekommendationer i chefläkargruppen. Bakgrunden var bl a kända avvikelser där enskild anteckning, prov- och/eller undersökningsresultat med patologiska resultat signerats utan åtgärd pga att de dolts i den kollektiva signeringen.

Efter inkomna reaktioner och synpunkter brett från verksamheten med exempel på risker att inget blir signerat i verksamheten efter att ”Direktsigneringsfunktionen” stängts ner har frågan åter diskuterats i chefläkargruppen i samråd med Hälsoinformatiken och systemförvaltningen för VAS. Efter förankring hos vårdförvaltningarnas respektive förvaltningschefer beslutas att ”Direktsigneringsfunktionen i VAS på nytt aktiveras. I beslutet ligger också att uppmärksamma på verksamhetschefernas ansvar att säkra rutin för att signering sker på ett författningsriktigt sätt.

Direktsigneringsfunktionen kommer att vara i skarp drift fr o m fredag 14/12.

Thomas Lindén, Regional chefläkare
Göran Lindh, Strateg Hälsostrateg, objektägare VAS

Publicerad: 2018-12-12

Senast ändrad: