Direkt till innehållet

Broschyrer och rapporter – beställ eller ladda ner

Här kan du beställa eller ladda ner trycksaker - broschyrer, affischer, foldrar med mera. OBS! När du klickar för att ladda ner eller beställa skapas ett mejl, där du kan fylla i din beställning. Därför kommer det visas en dialogruta som frågar om du vill öppna mejlprogrammet på din dator, exempelvis Outlook, så att du kan mejla broschyrbestallningen@regionhalland.se.

Patientavgifter

Patientavgifter - affisch

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2024

Beskrivning: Information om patientavgifter i vården.  Affisch i A3-format.

Ladda ner

Beställ utskrift (för er som inte kan skriva ut i A3 eller färg)

BB-hemma - informationsblad

Informationsblad om BB-hemma

Utgivare: Hallands sjukhus

Utgivningsår: 2024

Beskrivning: Informationsblad för Kvinnohälsovården att skriva ut och ge till gravida med information om BB-hemma.

Ladda ner

Smitta - gå inte in

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Skylt med enkla symboler som ska vägleda personer med misstänkt smitta att inte gå direkt in i vårdens lokaler utan i stället först ta kontakt med personal för att minska risken för smittspridning i verksamheterna.

Ladda ner

 

Besöksrestriktioner vid smittutbrott

Utgivare: Region Halland

Beskrivning: Affischer för mottagningar och avdelningar som infört tillfälliga besöksrestriktioner på grund av smittutbrott eller andra tillfälliga omständigheter.

Utgivningsår: 2022

 

Affisch för mottagning "Kom ensam till ditt bokade besök"

Ladda ner

 

 

Affisch för avdelning "Avdelningen är stängd för besökare"

Ladda ner

 

Munskydd - säker användning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Affisch "Så använder du munskydd på ett säkert sätt"

Ladda ner

Besök via video, telefon eller mottagning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Affisch A3 eller A4 "Vi gör det enkelt för dig att träffa oss"

Ladda ner

Beställ

Mobil självincheckning: Anmäl och betala besök via mobil

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Affisch i A3, A4 eller A5 – Anmäl och betala ditt besök via din mobil

Ladda ner

Beställ (Tänk på att ange vilken storlek på affisch du vill beställa)

Kort – guide inför videobesök

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Kort A6

Ladda ner

Beställ

Undvik parfym och starka dofter

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Affisch "Undvik parfym och starka dofter"

Ladda ner

 

Missat samtal från regionen

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Affisch "Har du ett missat samtal från 010-184 80 04?" A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

1177 Vårdguiden

1177 Tema Barn och Tema gravid - klistermärke 

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2011

Beskrivning: Råd, information och filmer om graviditet, barn och familjeliv.

Beställ

 

1177 e-tjänster - kontaktkort

 

 

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Kontakta din vårdcentral/mottagning, läs din journal, se dina läkemedel, förnya recept, boka tid genom att logga in på www.1177.se

Ladda ner

Beställ

1177 – webbtidbokning 1177.se

Informationskort om webbtidbokning 1177.se

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Informationskort på svenska och engelska om webbtidbokning att dela ut till patienter.

Ladda ner

Beställ

 

Tvätta händerna 

Affisch Tvätta händerna

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Laminerad affisch till allmänna toaletter om att tvätta händerna.

Ladda ner

Beställ

Hygienråd Tvättställ

Affich om hygienråd för tvättställ

Affisch Hygienråd Tvättställ

Utgivare: Vårdhygien

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Affisch till vårdavdelningar och vårdmottagningar

Ladda ner

 

 

 

Visa legitimation

Vänligen visa legitimation - Affisch

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Affisch i A3 om varför du behöver legitimera dig när du besöker vården.

Beställ

Vänligen visa legitimation - "Skylt"

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: "Skylt" i grövre papper att ha vid reception och kassadisk. Texten Visa legitimation står även på engelska. Formatet är A6 och passar att ha i en plexiram.

Beställ

Barn och föräldrar

Att prata med barn - Folder

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Foldern är tänkt som en hjälp och ett stöd till föräldrar och andra vuxna runt barn och unga med en förälder/vårdnadshavare som är sjuk.  Där finns en kort beskrivning av barns utveckling, deras olika sätt att reagera samt hur man kan underlätta för barnen. Vikten av att barn informeras och får vara delaktiga lyfts fram.

Ladda ner

Beställ

 

Våld i nära relationer

Handbok - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten. Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.

Ladda ner

Beställ

Affisch - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Affisch A3

Beställ

 

Informationskort 1 - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Informationskort som vänder sig till den som blir utsatt för våld. Att dela ut och ha på exempelvis mottagning.

Text på kortet: Känner du någon som utsätts för hot eller blir nedvärderad, kanske blir du det själv? Det påverkar både din egen och andras hälsa. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ge stöd och hjälp. På 1177 kan du läsa mer.

Beställ

Informationskort 2 - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Informationskort som vänder sig till den som utsätter någon för våld. Att dela ut och ha på exempelvis mottagning.

Text på kortet: Blir du ofta arg på din partner, dina barn eller andra i din omgivning? Det påverkar både din egen och andras hälsa. Genom att prata om varför du agerar som du gör kan du bli bättre på att ta ansvar för dina handlingar. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ge stöd och hjälp. På 1177 kan du läsa mer.

Beställ

 

Sjukresor

Sjukresor - broschyr

Utgivare: Region Halland - Sjukresor Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Här hittar du reglerna för sjukresor i Halland.

Broschyren är slut för tillfället så beställningen dröjer något.

Beställ

Ladda ner

Individ och familj

Äldre

Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2012 uppdaterad 2020

Beskrivning: "Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland" är en länsgemensam modell för regionala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Halland. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.

Ladda ner

 

Asylsökande

Informationsblad "Så söker du vård i Halland" (flera språk)

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Informationsblad om hur man söker vård i Halland och vilka regler och rättigheter som gäller för den som asylsökande. Finns på svenska, engelska, arabiska, dari (persiska), romani, somaliska och tigrinja att ladda ner här och skriva ut.

Ladda ner

Övriga foldrar

Patientnämnden Halland - Folder

Beskrivning: På patientnämndens kansli arbetar handläggare som svarar på frågor och tar emot synpunkter på den vård och behandling som ges av Region Halland och Hallands kommuner. Patientnämnden i Halland har ett gemensamt telefonnummer för hela länet 020-42 20 30

Ladda ner

Beställ

 

 

 

Din väg tillbaka

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Så fördelas ansvaret vid din sjukskrivning

Ladda ner

Beställ (Tillfälligt slut, går ej att beställa)

 

 

För dig som är patient på sjukhuset, med behov av insatser när du kommer hem

Utgivare: Region Halland och Hallands kommuner

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Folder om samordnad vård och omsorg

Ladda ner

 

 

Handböcker och lathundar

Barn som riskerar att fara illa

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Denna handbok ersätter Handbok - vid oro och vid misstanke (2014). Boken är ett regionalt komplement till Socialstyrelsens handbok ”Anmäla oro för   barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare”. Syftet med Socialstyrelsens handbok är att öka kännedom om lagstiftningen om orosanmälan för barn som riskerar att fara illa. Syftet med detta regionala komplement är att ge ökad kunskap och kännedom om närliggande ämnen och därigenom ytterligare öka förståelsen för att vi är många som behöver samverka kring barn. Ladda ner Barn som riskerar att fara illa

 

Levnadsvanor

Broschyr Att bli tobaksfri

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Broschyr med information och stöd för den som önskar sluta med tobak.

Ladda ner

Beställ

 

 

 

 

 

Broschyr Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Broschyr med information om betydelsen av att vara rökfri och alkoholfri innan och efter operation, samt de riktlinjer som gäller i Region Halland.

Ladda ner

Beställ

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet och träning vid cancer

Utgivare: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Broschyr med information och rådgivning om fysisk aktivitet och träning vid cancer. Informationen och rekommendationerna följer de riktlinjer som FYSS (2021) har tagit fram.

Beställ

Ladda ner

Goda levnadsvanor gör skillnad

Utgivare: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Broschyr med information om sambanden mellan hälsa och levnadsvanor, samt enkla frågeformulär. Frågorna är framtagna inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Här finns också tips om vart det går att vända sig för att få stöd.

Ladda ner

Beställ

 

Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Ett stöd för dig som dokumenterar/dikterar arbetet med levnadsvanor i VAS. För utförlig information se VAS-hjälpen alt. VAS-manual för levnadsvanor eller Fysisk aktivitet på recept.

Ladda ner

Beställ

 

Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Frågeformulär avsett att använda som diskussionsunderlag för samtal om levnadsvanor.

Ladda ner

Beställ

Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor – stöd för tolkning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2024

Beskrivning: Stöd för tolkning av Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor. Finns endast för nedladdning.

Ladda ner

Guldkorn - i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa

Utgivare: Svenska Läkaresällskapet

Utgivningsår: 2017

Beskrivning: Manual för personal som tar upp viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter med psykisk ohälsa, oavsett var kontakten sker. Manualen kan användas inom psykiatri och  närsjukvård, men även inom andra vårdområden.

Ladda ner

Beställ

Aktivitetsdagboken – håll koll på din målsättning och dina aktiviteter

Utgivare: Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen och Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Aktivitetsdagbok för patienter som fått råd om ökad fysisk aktivitet och/eller fysisk aktivitet på recept.

Ladda ner

Beställ

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling

Utgivare: Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen och Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Broschyr till patienter om de positiva hälsoeffekter fysisk aktivitet medför, samt vad det innebär som medicinsk behandling.

Ladda ner

Beställ

 

Solens fram- och baksida

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Vykort med solråd att dela ut.

Ladda ner

Beställ

 

Folder Mat under och efter cancerbehandlingMat för att må bra - under och efter cancerbehandling

Utgivare: Regionalt Cancercentrum (RCC) Väst

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Patientinformation med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling som informationsstöd i dialog med patienter och närstående.

Ladda ner

Beställ

 

Läkemedel

Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2017

Beskrivning: Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen.

Ladda ner

Vårdval Halland

Vårdval Halland Bilaga IT-tjänster

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Ladda ner

 

Projektstyrning

Projektstyrningsmodell

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Region Hallands ledning har satt som mål att all projekthantering ska ske enligt Region Hallands projektstyrningsmodell. Genom en enhetlig modell för hur vi bedriver projekt i vår organisation förväntas en höjd projektmognad, det vill säga att de projekt som genomförs arbetar mot regionens övergripande mål, har hög kvalitet, uppfyller projektmålen inom utsatt tid, följer budget och, inte minst, resulterar i nytta för Region Halland och Halland. Projektstyrningsmodellen med tillhörande mallar underlättar ditt projektarbetet och säkerställer kvalitet och dokumentation.

Ladda ner

Beställ

 

Provtagningen

Kontaktkort, Provtagningen Hallands sjukhus

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Häfta fast kontaktkortet på provtagningsunderlaget som mottagningen skickar med kallelsen till patient.

Beställ genom att mejla antal kontaktkort och leveransadress till broschyrbestallningen@regionhalland.seSenast ändrad: