Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta (F-)

VAS Provkod:
Finhsm resp Futlsm
System:
F-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Plaströr med sked, brun kork
Websesam art nr 606850

Plaströr med sked, brun kork

Provtagning:
Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.

För en korrekt handläggning av provet på laboratoriet är det viktigt att remissen är fullständigt ifylld. Det gäller även uppgifter under ”Kliniska data”. t.ex.
När debuterade symptomen?
Andra symptom än lösa avföringar?
Om utlandsresa, till vilket land?
Antibiotikabehandling?
Indikation:
Prov tas vid diarré och vid rutinmässig kontroll av adoptivbarn. Vid trolig inhemsk smitta välj provkod Finhsm, vid trolig utlandssmitta välj provkod Futlsm.
Metod:
PCR
Kommentar/mer info:

Vid Diarré inhemsk smitta (Finhsm) analyseras Salmonella, Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Shigella/Enteroinvasiv E. coli (EIEC), Enterohemorragisk E. coli, Giardia intestinalis och Cryptosporidium parvum/hominis.

Vid Diarré utlandssmitta (Futlsm) analyseras allt som ingår i inhemsk smitta samt Entamoeba histolytica, Enteroaggregativ E. coli (EAEC) och Enterotoxigen E. coli (ETEC).

EAEC och ETEC är vanliga orsaker till så kallad turistdiarré.

Shigella och EIEC är närbesläktade och kan ge upphov till likartade symptom vid tarminfektion. I svensk smittskyddslag är Shigella anmälningspliktig men inte EIEC. Vår PCR-baserade metod kan inte skilja på dem och alla positiva prov ska därför anmälas, oavsett växt av Shigella eller ej.

Observera att infektion och bärarskap med Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC, Giardia intestinalis, Cryptosporidium och Entamoeba histolytica är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Närliggande analyser, se dessa sökord:
Faeces vårdhygienisk screen
MRGN
VRE

Ackrediterat: Salmonella, Shigella/Enteroinvasiv E. coli (EIEC), Enterohemorragisk E. coli (EHEC), Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni/coli, Enteroaggregativ E. coli (EAEC) och Enterotoxigen E. coli (ETEC).

Ej ackrediterat: Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum/hominis och Entamoeba histolytica.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 2 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2021-03-24 12:02