Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Ascites, ledvätska, pleura, punktat, odling ()

VAS Provkod:
Ascite, ledpun, pleura eller punkt (punktat i ej steril miljö)
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Sterilt plaströr gul kork
Artikelnummer 54542

Sterilt plaströr gul kork

Provtagning:

Desinfektera huden noggrant och låt lufttorka. Punktera och aspirera vätska, byt kanyl och spruta ner några ml av provmaterialet i ett sterilt plaströr.

Vid lång transporttid kan prov från sterila lokaler sprutas ner i blododlingsflaskor. 

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn. Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge försämrat analysresultat. 

 

Indikation:
Punktion för provtagning av vätska som normalt är steril t.ex ledvätska, ascites, pleuravätska. Prov tas vid misstanke om infektion.

Vid punktion av vätska i ej steril miljö använd istället provkoden Punkt.
Metod:
Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Önskas molekylärbiologisk analys för bakteriellt DNA kontakta mikrobiologen.


Svarstolkning:
Odlingen avläses dagligen
Negativ odling svaras vanligen efter 3 dygn. Prov i blododlingsflaskor svaras efter 5 dygn.
Analysfrekvens:
Måndag – Söndag (Ascite, ledpun, pleura). Måndag – Fredag (Punkt, punktat i ej steril miljö)
Svarstid:
2 - 3 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-09-28 10:38