Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Sinussekret odling ()

VAS Provkod:
Sekret
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Sterilt plaströr gul kork alternativt eSwab orange kork.

Aspirat från sinus sprutas ned i sterilt plaströr. Om endast små mängder sekret finns kan prov tas med provtagningspinne/eSwab.

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn. Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge försämrat analysresultat. 

Indikation:
Odling görs vid misstanke om sinuit (bihåleinflammation).
Metod:
Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Normalt är bihålorna bakteriefria. Vid provtagning kan kontamination med bakterier från omgivande vävnad ske.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
2 - 3 arbetsdagar
Pris:
se prislista
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2024-05-29 07:04