Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Glukan (S-(1,3)-ß-D-)

System:
S-(1,3)-ß-D-
Analyserande lab:
EXTERN SU Mikro
Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska
Box 7193
402 34 Göteborg


tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41
tfn immunologi 031 - 342 49 17

Laboratoriemedicin SU


ANALYSLISTA SU
Remiss:
Konsultremiss
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats

Ange även önskad analys på röretiketten.

Konsult remiss
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul proppKommentar/mer info:

Centrifugera samma dag som provtagning.
Serum ska inte avskiljas pga risk för kontamination.

Förvaras i kyla +2°C till +8°C i väntan på transport.

Transport ska ske i kyla +2°C till +8°C.

För laboratoriet gäller: Sickas med Resam.

 

 


Uppdaterad:
2022-06-16 11:36