Direkt till innehållet

Grön rehab

Gällande remisser från 2022-01-01

Region Halland har avtal med fem leverantörer om Grön Rehab i Halland.

Grön Rehab vänder sig till personer som har en lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd. Målgruppen i första hand blir patient med utmattningssyndrom F 43. 8A då remittent på Vårdcentralen bedömer att patient/deltagare kan delta på Grön rehab under 12 veckor och Försäkringskassan godkänner det. Ett läkarintyg ska ingå som styrker att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom med minst 25 % om patienten avser att ansöka om ersättning till Försäkringskassan. Grön Rehab i Region Halland står som ett komplement i en rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral, en aktivitet som vårdcentralen inte själva kan erbjuda. Målet är att tillhandahålla en Grön rehab-miljö i kombination med pågående behandling via sin vårdcentral. Patienten/deltagaren ska öka sin hälsa och komma närmare arbete och återfå sin arbetsförmåga, för att kunna vara kvar eller återgå i arbete, studier eller annan sysselsättning.

Process och instruktion beskriver rutinen för remiss och där finns även de avtalade leverantörernas kontaktuppgifter.

Utomlänspatienter

I de fall vårdgivaren har utomlänspatienter som söker Grön rehab finns en vägledning beskrivet i detta dokument.

Utomlänspatient Grön rehab (uppdaterad juni 2023)Senast ändrad: