Direkt till innehållet

Adalat tablett 20 mg avregistreras

Tablett Adalat (nifedipin) 20 mg avregistreras från den svenska marknaden. Inget direkt utbytbart alternativ finns tillgängligt.  Tidigare har Adalat 10 mg avregistrerats från den svenska marknaden på läkemedelsföretagets begäran.

Adalat tillhör läkemedelsgruppen kalciumblockerare. Läkemedlet används idag främst för behandling av hypertoni hos gravida och för lindring av Raynauds fenomen.

För patienter med Raynauds fenomen kan det vara svårt att hitta ett lämpligt behandlingsalternativ. Hos några patienter kan det vara värt att prova annan kalciumblockerare, förslagsvis amlodipin. Även behandling med kräm innehållande nitroglycerin (vid behov inför köldexponering) nämns som ett alternativ. Vid svåra fall av Raynauds fenomen, främst i specialistvården, kan det bli aktuellt med förskrivning av licenspreparat.

På sidan Stöd för att identifiera aktuella patienter finns instruktioner för att identifiering av patienter med pågående Adalatbehandling.

(Depotberedningen av nifedipin, Adalat Oros, berörs inte av avregistreringen men är endast subventionerad vid behandling av hypertoni under graviditet.)

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-04-08

Publicerad: 2024-04-08

Senast ändrad: