Direkt till innehållet

Brist på Actilyse (alteplas)

Sedan våren 2022 råder en global brist på Actilyse (alteplas). Anledningen är en ökad efterfrågan på selektivt trombolytiska läkemedel. Tillverkningsprocessen är komplex för dessa läkemedel och kan därför inte skalas upp med kort tidsvarsel. Boehringer Ingelheim har också haft kvalitetsproblem för vissa tillverkade batcher.

Det är osäkert när tillgången kan stabiliseras men Boehringer Ingelheim har i nuläget aviserat brist för hela 2024.

Berörda läkemedel

Läkemedel Tillgänglighet Prognos
Actilyse pulver t inj/inf 5 x 2 mg

(Vnr 387675)

Restnoterad Prel. 2024/2025

 

Actilyse pulver t inj/inf 10 mg + 10 ml

(Vnr 114678)

Allokerad. En avsatt mängd baserad på regionens behov frisläpps varje månad

 

Prel. 2024/2025

 

Actilyse pulver t inj/inf 20 mg + 20 ml

(Vnr 404491)

Allokerad. En avsatt mängd baserad på regionens behov frisläpps varje månad

 

Prel. 2024/2025

 

Actilyse pulver t inj/inf 50 mg + 50 ml

(Vnr 404533)

Allokerad. En avsatt mängd baserad på regionens behov frisläpps varje månad

 

Prel. 2024/2025

 

Trombolys och ockluderad central infart

För att förebygga tromboser i centrala infarter hänvisas till riktlinjer från Svensk förening för anestesi och intensivvård, Vårdhandboken samt lokala rutiner för respektive enhet inom Region Halland.

Ett alternativ till trombolys kan vara Taurolock med Urokinas 25000E, se vårdriktlinje Stopp i venport (Port a Cath), CVK eller PICC-line (intern länk).

Vid kvarstående behov av trombolys finns Actilyse 2 mg/Cathflo 2 mg (licens) i begränsad mängd på sjukhusen. Restriktiv användning gäller. Kontakta Läkemedelsenheten vid behov.

Licensalternativ

Cathflo pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg

Varunummer hos Apoteket AB: 844325

Beredningsform: pulver till inj/inf

Förpackningsstorlek: 10 x 2 mg

MAH: Hoffmann-La Roche Limited

Ledtid: ej bekräftad

Regional licens: Ja

Produktresumé Cathflo 2 mg från Hoffmann-La Roche Limited

 

Övrig trombolys

För de områden som nyttjar Actilyse i större förpackning (10,20 och 50 mg) gäller att förhålla sig till den månatliga allokeringen. I början av varje månad fördelas Region Hallands kvot mellan HSH och HSV. Förvaring sker på medicinklinik och IVA. Läkemedelsenheten ombesörjer omfördelning mellan sjukhusen baserat på lokal förbrukning.

 

Läkemedelsenheten 2023-12-06

Publicerad: 2023-12-06

Senast ändrad: