Direkt till innehållet

Bristsituation kapsel vankomycin 125 mg

En restsituation har uppstått för kapsel Vancocin (vankomycin) 125 mg, som beräknas åter tidigast i oktober.

Tillgången för det generiska läkemedlet Vancomycin Strides 125 mg under restsituationen är oklar, men finns i nuläget tillgängligt på vissa apotek i Halland.

 

För behandling av patienter i primärvård med medelsvår tarminfektion orsakad av clostridium difficile, kontakta infektionsläkare för alternativ behandling vid en bristsituation.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-04-08, uppdaterad 2022-05-02

Publicerad: 2022-04-08

Senast ändrad: