Direkt till innehållet

Bristsituation penicillin V

Uppdaterad 2024-05-13 med avseende på att de flesta styrkor och förpackningsstorlekar nu är åter

För närvarande är det brist på fenoximetylpenicillin (pcV) vilket innebär att vissa styrkor eller förpackningsstorlekar för de olika beredningsformerna kan saknas på apotek. Företagen har aviserat att tillgången på pcV kan vara begränsad ett par månader framöver.

Läkemedelskommittén Halland bevakar situationen kontinuerligt och arbetar för att minska följdverkningar av restsituationen i dialog med apoteken. I nuläget bör det gå att finna en lösning utifrån de styrkor och förpackningar som respektive apotek har hemma, om du som förskrivare blir uppringd av apotek med anledning av restsituationen.

Var följsam till Stramas riktlinjer för antibiotikabehandling, så att penicillinet räcker till de situationer då det verkligen behövs. Se aktuell indikation i Terapirekommendationer Halland, kapitel Infektionssjukdomar för vägledning. Mixtur ska reserveras till barn på grund av den begränsade tillgången.

För flytande pcV, se restnyheten Flytande pcV – tillgängliga förpackningar för information om tillgängliga förpackningsstorlekar.

Tillgänglighetsöversikt PcV i tablettform

Information från Läkemedelsverkets lista över restanmälda läkemedel 2024-05-13. Angivna tidsperioder från företagen är preliminära. Observera att även om en förpackningsstorlek är restanmäld kan den finnas tillgänglig på närliggande apotekför senaste information se Fass.

Fenoximetylpenicillin 250 mg

  • Tillgänglig båda förpackningsstorlekarna.

Fenoximetylpenicillin 500 mg

  • Tillgänglig i förpackningsstorlek 40 st, men flera apotek har fortfarande även övriga förpackningar i lager.

Fenoximetylpenicillin 800 mg

  • Tillgänglig i samtliga förpackningsstorlekar.

Fenoximetylpenicillin 1 g

  • Tillgänglig i samtliga förpackningsstorlekar förutom förpackning om 14 st.

 

Läkemedelskommittén Halland 2023-08-22

Publicerad: 2023-08-22

Senast ändrad: