Direkt till innehållet

Innohep restsituationer

LEO Pharma har för närvarande svårt att producera tillräckliga mängder av Innohep (tinzaparin) på grund av ökad efterfrågan. Företaget har meddelat att det under våren tidvis kan uppstå restnoteringar för olika styrkor och förpackningsstorlekar. Inga direkt utbytbara läkemedel finns, men motsvarande dos av Fragmin (dalteparin) kan förskrivas istället. Förhoppningsvis kommer tillgången på Fragmin att vara tillräcklig för att möta det ökade behovet under restnoteringsperioden.

Restnoteringen berör i nuläget enbart receptförskrivning och inte inneliggande patienter.

Läkemedelskommittén Halland kommer att bevaka situationen och uppdaterar denna nyhet kontinuerligt.

2022-04-19

För närvarande finns inga restsituationer för Innohep enligt Läkemedelsverkets restlista:

  • Innohep 12 000 IE förfylld spruta finns åter i lager.
  • Innohep 4500 IE förfylld spruta finns åter i lager på de halländska apoteken.

 

Se gärna avsnittet Lågmolekylärt heparin (LMH) i kapitel Antitrombotisk behandling i Terapirekommendationer Halland för en kort information om Innohep och Fragmin och vad som ska tänkas på vid ordination av respektive läkemedel.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-02-04, uppdaterad 2022-04-19

Publicerad: 2022-02-04

Senast ändrad: