Direkt till innehållet

Insuman Basal och Insuman Comb utgår

Insulin i form av Insuman Basal samt Insuman Comb utgår från den svenska marknaden under sommaren. Tillgängligheten för Insuman Basal och Insuman Comb har det senaste året påverkat av restsituationer i omgångar. Detta eftersom att företaget Sanofi haft utmaningar relaterade till produktion och distribution. Till följd av detta har företaget tagit ett beslut om att sluta tillhandahålla läkemedlen.

Behandlingsalternativ

Undvik nyinsättning!

För patienter som i dagsläget står på någon av de berörda preparaten rekommenderas byte i samband med receptförnyelse enligt följande:

Observera! Vid byte mellan olika insulinpennor behöver patienten få information och instruktion om den nya pennan.

 

Följande produkter berörs:

  • Insuman Basal injektionsvätska, suspension 100 IE/ml – beräknas utgå i mitten av juni.
  • Insuman Basal Solostar injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml – beräknas utgå i slutet av september.
  • Insuman Comb 25 Solostar injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml – beräknas utgå i slutet av augusti.

Publicerad: 2023-06-09

Senast ändrad: