Direkt till innehållet

Lasix Retard (furosemid i depotform) åter tillgänglig

Depotkapsel Lasix Retard (furosemid) har varit restnoterad men är nu åter tillgänglig i båda styrkor (30 mg och 60 mg).

Behandlingsalternativ

Om en restsituation ändå skulle uppstå: Det saknas direkt utbytbara alternativ till Lasix Retard. Vid behov av fortsatt behandling med furosemid kan behandling med tablett furosemid (ej retard-/depotberedning) övervägas istället. Enligt FASS ger 1 depotkapsel Lasix Retard 60 mg samma diures som 1 tablett furosemid 40 mg.

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-04-22

Publicerad: 2024-04-22

Senast ändrad: