Direkt till innehållet

Metoklopramid tabletter begränsad tillgänglighet (igen)

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om en bristsituation för metoklopramid tabletter.

De godkända läkemedlen Metoclopramide Accord 10 mg och Metoclopramide Orion 10 mg har under en tid funnits tillgängliga i lager på apoteken, men under sommaren kan en ny bristsituation uppstå. Tablett Primperan 10 mg är fortsatt restnoterad och beräknas åter tidigast i december 2023.

 

Behandlingsalternativ om bristsituation för tablett metoklopramid uppstår

Licensläkemedel innehållande metoklopramid kan förskrivas på recept om en giltig licens finns.

Två licensläkemedel finns registrerade i SIL som kan sökas upp i NCS Läkemedelsmodul:

  • MCP AL 10 mg 100 st
  • MCP Hexal 10 mg 100 st

Läkemedelsverket har förlängt möjligheten att förskriva recept på metoklopramid med generell licens till och med 1 december 2022, se informationen Metoklopramid – särskilt tillstånd | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se). Hallands sjukhus och Närsjukvården Halland har giltiga generella licenser för receptförskrivning av licensalternativen, och alla förskrivare inom dessa förvaltningar kan hänvisa till dessa (berörda verksamhetschefer har tidigare fått information om aktuella referensnummer).

Observera! Förskrivare som tillhör en annan förvaltning/vårdenhet kan inte hänvisa till dessa generella licenser utan förvaltningen/vårdenheten måste ha en egen generell licens.

 

Skriva recept på licensläkemedel i NCS

  1. Säkerställ att det finns en licensmotivering för metoklopramid (generell eller patientbunden). Generella licenser finns att tillgå för förskrivare inom Närsjukvården Halland samt förskrivare vid Hallands sjukhus (för förskrivare inom övriga verksamheter, kontakta din verksamhetschef). En licensmotivering inte är detsamma som ett recept. Ett separat recept måste skapasamtidigt.
  2. Sök upp det aktuella licensläkemedlet bland icke godkända läkemedel
  3. Sök upp och välj behandlingsorsak (ex. ”illamående och kräkningar”).
  4. Fyll i doseringsanvisning, hänvisa till om det finns en generell licens och om möjligt ange referensnummer.
  5. Observera att förpackningsstorleken för licensläkemedel inte syns i NCS, utan den presenteras alltid som 1 st. För de två aktuella licensläkemedlen är dock förpackningsstorleken 100 st tabletter.
  6. Fyll i antal uttag.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-06-23, uppdaterad 2022-08-30 med avseende på giltighetstiden för tillståndet om generell licens

Publicerad: 2022-06-23

Senast ändrad: