Direkt till innehållet

Möjlig restsituation Toujeo

Toujeo Solostar 300 enheter/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i slutet av mars. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga på den svenska marknaden, men i skrivande stund har majoriteten av de halländska apoteken Toujeo Solostar i lager.

Behandlingsalternativ

Långverkande insulin i form av Abasaglar KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Toujeo Solostar är inte direkt utbytbart mot detta, utan nytt recept behöver skrivas.

Den förfyllda injektionspennan är annorlunda för Abasaglar (KwikPen) jämfört med Toujeo (Solostar). Därför behöver patienten få information och instruktion vid byte av penna!

Se även delkapitel Insulin i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-03-12

Publicerad: 2024-03-12

Senast ändrad: