Direkt till innehållet

Niferex orala droppar utgår

Uppdaterad 2024-03-05 

Läkemedelskommittén Halland har tidigare informerat om att Niferex orala droppar (järn(II)glycinsulfat) kommer att vara restnoterade under en längre period. Företaget som tillhandahåller läkemedlet har nu meddelat att tillverkningen upphör, vilket innebär att det inte längre kommer att finnas ett godkänt preparat i beredningsformen orala droppar på den svenska marknaden.

Behandlingsalternativ

Enterokapsel Niferex 100 mg samt depottablett Duroferon 100 mg berörs inte av restsituationen.

Läkemedelsverket har gett särskilt tillstånd att förskriva licensläkemedel orala droppar mot generell licens. Separat information har gått ut till Barnkliniken om behandlingsalternativ.

Observera att Niferex orala droppar doserades i droppar, medan licensalternativen istället vanligtvis doseras i ml. Se även instruktioner i ePed för järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/ml.

 

Se även Information från företaget UCB Pharma GmbH om att Niferex orala droppar utgår.

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-01-18

Publicerad: 2024-01-18

Senast ändrad: