Direkt till innehållet

Ny restsituation Rocaltrol

Uppdaterad 2024-03-25 med avseende på restsituationens längd

Kapsel Rocaltrol (kalcitrol) 0,25 µg är restnoterad och beräknas preliminärt åter i mitten av april. Inga direkt utbytbara behandlingsalternativ finns.

Halländska endokrinologer och nefrologer är informerade om restsituationen. Övriga förskrivare rekommenderas telefonkontakt med endokrin- eller njurkonsult (beroende på patientens indikation) för att stämma av angående fortsatt handläggning om apotek/patient tar kontakt angående alternativ behandling.

Vanligaste indikationerna för Rocaltrol är idiopatisk/postoperativ hypoparatyreoidism eller minskad D-vitaminaktivering till följd av njursvikt. Behandlingen bör i första hand skötas av endokrinolog respektive nefrolog eftersom Rocaltrol är ett behandlingsalternativ när alfakalcidol (Etalpha) har otillräcklig effekt.

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-02-19

Publicerad: 2024-02-19

Senast ändrad: