Direkt till innehållet

Pilokarpin ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade

Pilokarpin Trimb (pilokarpin) ögondroppar 2 % och 4 % är restnoterade och väntas preliminärt åter i mitten av oktober. Det saknas ett direkt utbytbart alternativ.

Även följande läkemedel innehållande pilokarpin är restnoterade:

  • Pilokarpin ögondroppar APL 2%, som preliminärt finns tillgänglig i slutet av augusti.
  • Pilokarpin ögondroppar APL 4%, som preliminärt finns tillgänglig i mitten av september.
  • Licensläkemedel, Pilocarpine Eye Drops 4,0 %, vnr 742479. Pga. restnotering har den en ledtid för beställning till apotek på ca 30 dagar. Observera att denna innehåller bensalkoniumklorid.

 

Övriga läkemedel som innehåller pilokarpin:

  • Kombinationspreparat Fotil, Fotil forte (pilokarpin, timolol).

 

Skriva recept på licensläkemedel i NCS

  1. Säkerställ att det finns en licensmotivering för läkemedlet. En licensmotivering är inte detsamma som ett recept. Ett separat recept måste skapas samtidigt.
  2. Sök upp det aktuella licensläkemedlet bland icke godkända läkemedel.
  3. Sök upp och välj behandlingsorsak.
  4. Fyll i doseringsanvisning.
  5. Observera att förpackningsstorleken för licensläkemedel inte syns i NCS, utan den presenteras alltid som 1 st.
  6. Fyll i antal uttag.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-07-28, uppdaterad 2022-09-22 med längd för restsituationen

Publicerad: 2022-07-28

Senast ändrad: