Direkt till innehållet

Prednisolon 2,5 mg ersätts tillfälligt – berör dospatienter med öppenvårdsdos

Prednisolon tablett 2,5 mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dosapoteket kommer därför att tillfälligt ersätta Prednisolon 2,5 mg med en halv tablett Prednisolon 5 mg i dospåsen. Ändringen inleds under vecka 15. Se information från Dosapoteket på apoteket.se.

Prednisolon Pfizer tablett 2,5 mg beräknas åter i mitten av juni.

Prednisolon Alternova tablett 2,5 mg har oklar restsituation, men kan enligt tidigare uppgifter pågå till juli.

Dosapoteket skickar meddelande till berörda patienter

Dosapoteket kommer att skicka med följande meddelande vid nästa dosleverans till samtliga dospatienter som är ordinerade Prednisolon 2,5 mg:

Prednisolon tablett 2,5mg har tillfälligt leveransproblem och kommer ​i din dosrulle under en kort period ersättas av en halv tablett Prednisolon 5 mg. Detta motsvarar den dos som din läkare har ordinerat. Så fort Prednisolon tablett 2,5mg åter finns i lager kommer den tillbaka i din dosrulle. Om du har frågor bör du vända dig till din behandlingsansvariga läkare.

Information om vilka patienter som får läkemedlet dosdispenserat

Om en vårdenhet önskar information om vilka dospatienter som är ordinerade Prednisolon 2,5 mg kan en representant från vårdenheten kontakta dosapotekets kundservice.

Apotekets kundservice

Tel: 010-447 74 99

E-post: apodos@apoteket.se

 

Uppdaterad 2022-05-23 med avseende på restnoteringens längd

Publicerad: 2022-04-13

Senast ändrad: